Sosyal Medya Araştırmaları için Merkez Kuruyoruz


Sosyal medya, gün geçtikçe insanların daha çok yer aldığı ve paylaşımda bulunduğu ortam haline geldikçe, iletişim çalışmaları da gazete, televizyon gibi mecralardan sosyal medya/yeni medya olarak tanımlanagelen elektronik iletişim ortamlarına doğru yayılıyor. Bunun farkında olan Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Türkiye’deki iletişim fakülteleri arasında bir ilki gerçekleştirerek sosyal medya alanında yapılacak akademik çalışmaları desteklemek üzere bir merkez kuruyor.

duyuru

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s