Veri Gazeteciliği ve bilişimin önemi


Veri gazeteciliği ilgili bu yazıda da çok detaylı bir şekilde açıklandığı gibi gazetecilikte bilişim sistemlerinin, kavramlarının ve teknolojilerinin kullanımı günümüzde gazeteciler tarafından da bir gereklilik olarak görülmeye başladı. Pınar Dağ bu durumu “kelime gazeteciliğinden, sıfırlar ve birler gazeteciliğine geçiş” olarak tanımlıyor.
Ben bu durumu bir çalışmamda da belirttiğim gibi gazetecinin aslında bir bilişimci olduğunun fark edilmesi olarak tanımlıyorum. Çünkü Dağ’ın yazısında da belirttiği gibi dünyada 18. yüzyıldaki gazetelerde ve Türkiye’de de Cumhuriyet gazetesinin ilk sayılarında veriye dayalı haber örneklerini görüyoruz. Yani bu durum yeni bir şey değil aslında. Sadece gazetecilik için yeni araçların kullanımına işaret ediyor. Yazıdaki şu paragraf bence bu yeni durumu çok güzel özetliyor:
“Artık haber odaları kod bilen, binlerce veri setini analiz edebilecek seviyede excel ya da farklı araçları etkin şekilde kullanabilen, yazılımdan, programlamadan anlayan ayrıca istatistik bilgisi olan ve veri bilimciliğinden de anlayan kişileri haberin bir parçası yapıyor çünkü artık metinden daha güçlü hikaye/haber anlatabilen teknikler gelişiyor. Üstelik veriler artık sadece “rakamlar” anlamına da gelmiyor. Fotoğraf, video, ses kayıtları, metinler de artık programla dilleriyle ölçülebilir hale geliyor.”
Ben de hem Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesinde verdiğim “İstatistik” ve “Sosyal Medyada İçerik Yönetimi ve Ölçümleme” derslerinde hem de Sosyal Bilimler Enstitüsündeki Bilişim yüksek lisans programındaki “İnternet ve Sosyal Medya Araştırmaları” dersinde bu konularda gazetecilik öğrencilerine çalışmalar yaptırıyorum. Stanford üniversitesi de gazetecilik eğitimini “tazelemek” anlamında müfredatla ilgili bazı çalışmalar yapıyor. Gazetecilerin ve gazetecilik eğitimi verenlerin bir durup düşünmesi lazım bunu.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s