Bilincimizin beyinde oluştuğu bölge bulundu


Bilinç ve bilinçli olma hali insanı insan yapan, onu diğer canlılardan ayıran en önemli özelliklerden biri. Bu konu yapılan bir araştırmada önemli bulgulara da ulaşıldı. Artık bilincimize dokunabilecekler…

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s