500 yıl önce Martin Luther “Yeni” Medya kullanmış!


Bilişim anabilim dalındaki yüksek lisans ve doktora derslerimde yeri geldiğinde hep söylüyorum “Yeni Medya” terimindeki yeninin kronolojik anlamda yeni demek olmadığını. Eskinin zıttı anlamına gelmediğini. Zamanın ruhunu yansıtan medya demek olduğunu…

Nitekim Economist dergisindeki Social media in the 16th Century: How Luther went viral başlıklı (17 Aralık 2011) yazı da Martin Luther’in de yaklaşık 500 sene önce, kendinden önceki teşebbüslerin başarısız olduğu bir ortamda, o zamanın yeni medyası olan gelişmiş baskı teknolojisi ve sosyal ağları kullanarak sosyal değişimi hızlandırıp Hristiyan dünyasında viral olarak yayıldığını anlatıyor. İlginç değil mi?

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s