Gerçek zamanlı dünya istatistikleri ve “Anlık Veri”


http://www.worldometers.info/tr/

Bir konuda istatistik toplamak için eskiden alan araştırmaları kapsamında anket çalışmaları yapılırdı. (ve halen de büyük ölçüde öyle). Fakat günümüzde insanların verilerle ve veri toplamayla ilgili bakış açıları değişiyor. Anketlerle toplanan verilerin düzenlenip analiz edilip yayınlanmasına kadar geçen süre içinde ankete cevap veren deneklerin fikirleri belki bir kere değil bir kaç kere değişmiş olabiliyor.

Bu durumu en iyi seçimler öncesi yapılan kamuoyu araştırmalarında görebiliyoruz. Seçmenin gerçek niyetini öğrenmek için denek sayısını arttırmak bir çözüm olmuyor. Onları daha sık bir şekilde “sorgulamak” gerekiyor. Bu da bizi anlık veriye çıkarıyor. Verileri anlık olarak elde edebilirsek bu verilere dayalı olarak alınacak kararlar da daha tutarlı ve gerçekçi olabiliyor.

Dünyada pek çok kurumda pek çok veri var ve bu verilerin anlık değişiminin takip edilmesi günümüz dijital dünyasında “gerçek zamanlı karar verme” açısından hayati öneme sahip. Worldometers bu boşluğa dikkat çekmek ve doldurmaya başlamak üzere önemli bir adım.

Bunun yanında, istatistiksel analizlerin de büyük veriyi ele almak için geliştirilmesi gerekiyor. Yeni yaklaşımlar geliştirmeye ihtiyacımız var. Yoksa veriler şelaleler gibi akıyor ve biz onları sadece seyretmek ve belki arada birkaç kepçe alıp faydalanmak dışında bir şey yapamıyoruz.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s