Instagram Test Hides the Number of Likes From News Feeds | Time


Instagram, sosyal medyanın aşırı kullanımının olumsuz sonuçlarının fark edilmeye başladığı bu günlerde kendi çapında önlem almaya çalışıyor.

Bence konunun iki boyutu var. Birincisi, her aracın aşırı kullanımı sorun çıkarır. Ona aşırı anlam yüklememize sebep olur. O yüzden sosyal medyayı da aşırı kullanmamak gerekir. İkincisi, sosyal medyayı yasaklamak bir anlamda iletişime engel olmak anlamı taşıdığı için yanlıştır.

Instagram is testing the removal of like counts from feeds in an attempt to make the platform a less competitive environment for users.
— Şurada oku time.com/5580887/instagram-likes-new-features/

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s