Yönettiğim Tamamlanmış Tezler (Theses Completed Under My Supervision)

Tez yazacak öğrencilerimin bu listeye bir göz atmalarını isterim. Bir de şu bağlantıda açıklanan örneğe de bakmakta fayda var. Ayrıca yukarıdaki resimde görülen mesajı okumayı da unutmayın.

Yüksek Lisans Tezleri (Master Theses):

29. Samet Gümüş. (2019). “Futbol Kulüplerinin Kurumsal İletişim Açısından Sosyal Medya Kullanımı: Türkiye’deki Dört Büyük Spor Kulübünün İncelenmesi (Social Media Usage of Football Clubs in Terms of Corporate Communication: Analysis of Four Big Clubs in Turkey)”. Marmara University Social Sciences Institute, Department of Journalism, Section of Informatics.

28. Berna Berdan. (2019). “Türkiye’de Film Yapım Sürecinde Dijital Dönüşümün Yapım Şirketleri Üzerindeki Etkisi (The Effect of Digital Transformation in Film Production Process on Production Companies in Turkey)”, Marmara University Social Sciences Institute, Department of Journalism, Section of Informatics.

27. Nisa Burcu Yağmur. (2019). “Y Kuşağının Linkedin’de Bireysel Çevrimiçi İtibar Yönetimi (Individual Online Reputation Management of Generation Y On Linkedin)“, Marmara University Social Sciences Institute, Department of Journalism, Section of Informatics.

26. Sedef Pelin. (2017). “Sosyal Medya Kullaniminin Mutlu Olma Durumuna Etkisi Uzerine Nitel Bir Arastirma (A Qualitative Research on the Effect of Using Social Media on Happiness Status)”, Marmara University Social Sciences Institute, Department of Journalism, Section of Informatics.

25. Habibe Gulen. (2016). “Bilisim Teknolojilerinin Toplumu Etkileme Duzeyinin Bilim Kurgu Filmleri Acisindan Incelenmesi (Study on The Level of Effect of Information Technologies on Society Regarding Science Fiction Movie)”, Marmara University Social Sciences Institute, Department of Journalism, Section of Informatics.

24. Onur Gül. (2015). “Dijital Ortamda Video Film Estetiği (Video Film Aesthetics in Digital Media)”, Marmara University Social Sciences Institute, Department of Journalism, Section of Informatics.

23. Serkan Bayrakçı. (2015). “Sosyal Bilimlerdeki Akademik Calismalarda Buyuk Veri Kullanimi (The Use of Big Data in Academic Researches in Social Sciences)”, Marmara University Social Sciences Institute, Department of Journalism, Section of Informatics.

22. Alaattin Aslan. (2015). “Yeni Ekonomi Baglaminda Sosyal Ticaret: Is Modelleri Uzerine Bir Arastirma (Social Commerce in The Context of New Economy: A Research on Business Models)”, Marmara University Social Sciences Institute, Department of Journalism, Section of Informatics.

21. Nazmi Ekin Vural. (2013). “Internet Ortaminda Haber Icerigine Ulaşmada Kullanılan Yöntemlerin Analizi (Analysis of Methods Used to Reach News Content on the Internet)”, Marmara University Social Sciences Institute, Department of Journalism, Section of Informatics.

20. Enes Abanoz. (2013). “Bilgi Toplumu’nda Yondesmenin Haber Uretimi Sureci Uzerindeki Etkisi: Haber Ajansi Calisanlari Uzerine Bir Arastirma (Effect of Convergence on News Production in Information: An Investigation on News Agency Workers)”, Marmara University Social Sciences Institute, Department of Journalism, Section of Informatics.

19. Yavuz Palabas. (2013). “Ilkogretim Okul Mudurlerinin Insan Kaynaklarini Yonetme Yeterlilikleri Caycuma Ilcesi Ornegi (Qualifications of School Instructors for Managing Human Resources in Primary Schools in Caycuma Province)”, Yeditepe University, Social Sciences Institute, Education Management Program.

18. Berkan Ozden. (2013). “Self-Construal Priming Effects in Visual Communication Design: Implications for Consumer and Socially Responsible Behavior”, (in English) Yeditepe University S.B.E. Visual Communication Design Program.

17. Bilgen Yilmaz. (2013). “E-Donusum Sistemlerinin Bilgi Guvenligi Acisindan Incelenmesi E-Devlet Kullanicilari Uzerine Bir Arastirma (Investigating the Information Security of E-Transformation Systems: A Research on E-Government Users)”, Marmara University Social Sciences Institute, Department of Journalism, Section of Informatics.

16. Nilufer Erdin Omur. (2012). “The Transformation of Typography in New Media”, (in English) Yeditepe University Social Sciences Institute, Visual Communication Design Program.

15. Murat Ozyer. (2012). “Structural Deficiencies in Turkish Animation Sector and a Survey”, (in English) Yeditepe University Social Sciences Institute, Visual Communication Design Program.

14. Aysegul Alp. (2012). “Evaluation of Technological Improvements at Post-Production Area in Cinema Sector”, (in English) Yeditepe University Social Sciences Institute, Visual Communication Design Program.

13. Ali Pala. (2010). “Toplam Kalite Yonetimi Cercevesinde Bilisim Sistemlerinin Etkin Dokumantasyon Amaciyla Kullanilmasi: Elektronik Dokuman Yonetimi Icin Bir Uygulama (The Use of Information Systems in Total Quality Management for Effective Documentation: An Application of Electronic Document Management)”, Marmara University Social Sciences Institute, Department of Communication Sciences, Section of Informatics.

12. Mehmet Degirmenci. (2008). “Ilkokuma Yazma Ogretiminde Ses Temelli Cumle Yonteminin Uygulanmasina Iliskin Sinif Ogretmenlerinin Gorusleri (Classroom Teachers’ Views on the Implementation of the Sound Based Sentence Method in Primary School Writing Teaching)”, Yeditepe University, Social Sciences Institute, Education Management Program.

11. Basak Yalcin. (2007). “Elektronik Girisimcilikte Kullanilan Web Teknolojileri ve Bilisim Sistemi Olarak Perakende Satis Sistemlerinin Incelenmesi (Retail Sales Systems as Web Technologies and Review of Information Systems Used in Electronic Entrepreneurship)” Marmara University Social Sciences Institute, Department of Communication Sciences, Section of Informatics

10. Ahmet Cetinkaya. (2007). “Kurumsal Iletisim Cercevesinde Karar Destek Sistemleri ve Portal Yonetimi (Decision Support Systems and Portal Management in Corporate Communication Context)”, Marmara University Social Sciences Institute, Department of Communication Sciences, Section of Informatics.

9. Ozcan Dogan. (2005). “Turkiye’de E-Musteri Profili Kriterlerinin Degerlendirilmesi ve Bir Anket Calismasi (Evaluation of E-Customer Profile Criteria and a Survey in Turkey)”, Marmara University Social Sciences Institute, Department of Communication Sciences, Section of Informatics.

8. Yeliz Kucuk. (2005). “Bilisim Toplumunda, Entelektuel Sermayenin Unsurlarinin Belirlenmesi Icin Kriterler ve Bilisim Firmalarinda Yapilan Bir Inceleme (Determination of the Elements of Intellectual Capital in Information Society and Examination of Criteria in Informatics Firms)”, Marmara University Social Sciences Institute, Department of Communication Sciences, Section of Informatics.

7. Volkan Bilgin. (2005). “E-Pazarlama Bilisim Sistemlerinde Internet Mecrasi Olcumleme Yontemleri ve Uygulamasi (Internet Measurement Methods and Application in E-Marketing Information Systems)”, Marmara University Social Sciences Institute, Department of Communication Sciences, Section of Informatics.

6. Esra Aksoy. (2005). “Alan Isimleri Sisteminde Hukuksal Korunma (Legal Protection in the Domain Name System)”, Marmara University Social Sciences Institute, Department of Communication Sciences, Section of Informatics.

5. Arzu Acar. (2004). “Sanal Kutuphane Sistemleri (Virtual Library Systems)”, Marmara University Social Sciences Institute, Department of Communication Sciences, Section of Informatics.

4. Sahin Ipek. (2004). “Egitim Portali Kriterlerinin Degerlendirilmesi, Ornek Inceleme: Kuleli Askeri Lisesi Portali (Assessment of Educational Portal Criteria, Case Study: Kuleli Military High School Portal)”, Marmara University Social Sciences Institute, Department of Communication Sciences, Section of Informatics.

3. Vahit Bora. (2003). “E-Avrupa Surecindeki Bilisim Sistemi Altyapisinin Incelenmesi ve Bu Surecte Aday Ulke Turkiye’nin Yeri (Investigation of the European e-Infrastructure and Information Systems in the Process of the Candidate Countries and Turkey’s Place in this Process)”, Marmara University Social Sciences Institute, Department of Communication Sciences, Section of Informatics.

2. Kemal Mertli. (2003). “Veri Iletisimi ve Isaretleme Dillerinin Yeri, XML Teknolojisi (Data Communication and Role of Markup Languages, XML Technology)”, Marmara University Social Sciences Institute, Department of Communication Sciences, Section of Informatics.

1. Tugrul Can Ozturk. (2000). “Cevre Koruma Amacli Bilisim Sistemleri Tasarimi ve Bir Uygulama (Design and Implementation of Environmental Protection Informatics Systems)”, Marmara University Social Sciences Institute, Department of Communication Sciences, Section of Informatics.

Doktora Tezleri (PhD Theses):

13. Mert Alkoç. (2019). “Finansal Piyasalarda Büyük Veri: Foreks Verilerinin Twitter Analizi (Big Data in Financial Markets: Twitter Analysis of Forex Data)”. Marmara University Social Sciences Institute, Department of Journalism, Section of Informatics.

12. Nazmi Ekin Vural. (2019). “Enformasyon Teorisi Bağlamında Çevrimiçi Gazetelerin Ziyaretçi Trafiği ve Ziyaret Süresini Arttıran Yöntemlerin Analizi (Analysis of Methods to Increase Visitor Traffic and Session Duration of Online Newspapers in The Context of Information Theory), Marmara University Social Sciences Institute, Department of Journalism, Section of Informatics.

11. Enes Abanoz. (2018). “Kolektif Eylemler ile Sosyal Ağlar Arasindaki Yapisal İlişkinin Çizge Teorisi ile Analizi (A Graph Theory Interpretation of The Structural Relationship Between Collective Actions and Social Networks), Marmara University Social Sciences Institute, Department of Journalism, Section of Informatics.

10. Hikmet Tosyalı. (2016). “Sosyal Medyanın Hasta Sadakatine Etkisi: Sosyal Medya Kullanıcıları Üzerine Bir Araştırma (Effect of Social Media on Patient Loyalty: A Research on Social Media Users)”, Marmara University Social Sciences Institute, Department of Journalism, Section of Informatics.

9. Hasibe Ozer. (2016). “Ortaokul ve Lise Ogrencilerinin Siber Zorbalik Tutum ve Duyarliliklarinin Drama Metoduyla Incelenmesi (Analysis of Cyberbully Attitudes and Sensitivities of Middle and High School Students by Drama Method)”, Marmara University Social Sciences Institute, Department of Journalism, Section of Informatics.

8. Deniz Akcay. (2013). “The Effects of Interaction Design in Mobile Publishing: Research on Newspaper Web Pages Compatibility to Mobile Devices” (in English) Yeditepe University Social Sciences Institute, Media Studies Program.

7. Ezgi Dicerden. (2013). “Is Zekasi ve Kurum Yonetiminde Is Zekasinin Stratejik Rolu (Business Intelligence and Strategic Role of Business Intelligence in Corporate Management)”, Marmara University Social Sciences Institute, Department of Journalism, Section of Informatics.

6. Abdullah Duvenci. (2012). “Ag Neslinin Internet Kullanimi Uzerindeki Sosyal Medya Etkisinin Sosyal Sapma Yaklasimi ile Incelenmesi (Investigating the Effect of Social Media on Internet Usage of Net Generation Through Social Deviation Approach)”. Marmara University Social Sciences Institute, Department of Journalism, Section of Informatics.

5. Nevfel Boz. (2012). “Yeni Iletisim Ortamlarinda Dijital Kimlik ve Benlik Sunumu (Digital Identity and Self Presentation in New Communication Environments)”, Marmara University Social Sciences Institute, Department of Journalism, Section of Informatics.

4. Basak Degerli. (2011). “Bilissel Surecler Baglaminda Tuketici Davranisinin Yeni Iletisim Ortamlarinda Bilgi Edinme Amacli Incelenmesi: “Online” Magaza Kullanim Niyeti Uzerine Bir Arastirma (Investigating Consumer Behavior in the Context of Cognitive Surrogates in New Media Environments for Acquiring Knowledge: A Research on the Intention of Using “Online” Shop)”, Marmara University Social Sciences Institute, Department of Communication Sciences, Section of Informatics

3. Ahmet Cetinkaya. (2010). “Kurumsal Bilgi Yonetiminde Orgutsel Iletisim Sureci ve Coklu Zekâ Yaklasimi Acisindan Bilisim Teknoloji Calisanlari Uzerine Bir Arastirma (Information Systems Related Intelligence Approaches in Organizational Knowledge Management and a Research on Emotional Intelligence of Information Technology Workers)”, Marmara University Social Sciences Institute, Department of Communication Sciences, Section of Informatics

2. Deniz Yengin. (2010). “Dijital Oyunlarda Siddet Kavrami: Yeni Siddet (The Concept of Violence in Digital Games: New Violence)”, Marmara University Social Sciences Institute, Department of Communication Sciences, Section of Informatics

1. Ecevit Bora Uygun. (2010). “Dijital Hak Yonetimi ve Turkiye’de Cevrimici Ortamlarda Muzik Sektoru Uzerine Bir Arastirma (A Research on Digital Rights Management and Music Sector in Turkey in the Online Environment)”, Marmara University Social Sciences Institute, Department of Communication Sciences, Section of Informatics.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s