The sound of Mars / Sound of Silence in Interstellar Space


Bu videoda da güneş sistemi dışına ilk çıkan araç olan Voyager 1’in gönderdiği yıldızlararası uzaydan sesleri duyabilirsiniz (2012-2013).