Facebook wants to own your life, not to imitate Amazon


Sosyal ticarete giden yolların parke taşları adım adım döşeniyor. Wired’daki yazı bunu çok güzel anlatıyor. Facebook ve Google bu konuda çok avantajlılar fakat Amazon ve Apple’ın iş modellerine bağımlı oldukları gerçeği durumu daha da ilginç hale getiriyor. 

Facebook araştırmasının düşündürdükleri


Facebook’un kullanıcılar üzerinde yaptığı bu çalışma başta etik olmak üzere pek çok konuyu gündeme getirdi. Bu tür araştırmaları milyonlarca kullanıcısı/takipçisi/okuyucusu/izleyicisi/taraftarı olan pekçok büyük firmanın da yapacağını düşünürseniz durumun garabeti daha iyi anlaşılır. Ayrıca ve belki de hepsinden de daha önemlisi, bu araştırmada yapılan şey, bir anket değil, günümüzde anket çalışmalarının yerini almaya başlayan izleme (monitoring) de değil. Burada yapılan çalışmanın türü, fen bilimleri alanlarında gördüğümüz “deney” tabir edilen, araştırmacının mutlak “kontrolünün” olduğu çalışmalardan biri. Buradan anlaşılıyor ki Facebook, artık kullanıcı verileri üzerindeki analizlerinde belirli bir olgunluğa ulaşmış ve deneysel araştırmalara başlamış. Bunun anlamı, sadece teorik olarak mümkün olduğunu düşündüğümüz “toplum mühendisliği” çalışmalarının bir milyardan fazla insan üzerinde pratiğe dönüştürüleceği gerçeğinin ortaya çıkmasıdır. Artık kullanıcı=kobay durumunu kabullenmemiz gerekiyor. Bu durum bizi, anket çalışmalarının ötesine taşıyan izleme çalışmalarının da ötesine götürüyor: “sosyal medya deneylerine”. Bazılarınca Post-modern döneme uygun bir gelişme olarak da değerlendirilebilir. Kanımca bu tür deneylerin etkisi başka hiç bir şeyle kıyaslanamayacak kadar büyük olacak. Her anlamda…

Not: Ayrıca, Pew Research Center’in konuyla ilgili geniş bir değerlendirmesi için buraya bakabilirsiniz.

Sosyal Medya Araştırmaları için Merkez Kuruyoruz


Sosyal medya, gün geçtikçe insanların daha çok yer aldığı ve paylaşımda bulunduğu ortam haline geldikçe, iletişim çalışmaları da gazete, televizyon gibi mecralardan sosyal medya/yeni medya olarak tanımlanagelen elektronik iletişim ortamlarına doğru yayılıyor. Bunun farkında olan Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Türkiye’deki iletişim fakülteleri arasında bir ilki gerçekleştirerek sosyal medya alanında yapılacak akademik çalışmaları desteklemek üzere bir merkez kuruyor.

duyuru