Sosyal dinleme nedir? Nasıl yapılır?


How Southwest Airlines Uses Social Listening to Produce Compelling Videos isimli Linda Rutherford’un yazısında, #bilisimyukseklisans ‘ta e-müşteri ilişkileri dersimizde anlattığım  örneklere benzer bir başka durum incelemesini okuyabilirsiniz. Derste bu konu başllığı üzerinde konuşacağız.

Advertisements

Yeni bir sosyal çağ


Günümüzde iletişim çalışmaları yoğunlukla “sosyal medya” mecrasında gerçekleşen durumlar ve olaylar üzerinde yapılıyor. Bu mecranın birey ve toplum üzerindeki etkileri inceleniyor. Hatta bireylerin ve toplumların davranışlarının bu mecradaki yansımalarının nasıl gerçekleştiğine kafa yoruluyor. MIT’den @sinanaral ilham verici “The Power of Social Influence” adlı konuşmasında, bireyi ve toplumu anlayabilmek için ilişki (correlation) ve nedensellik (causality) kavramlarını iyi anlamak ve doğru kullanmaya vurgu yapıyor. Ağ ortamında bizim davranışlarımızın arkadaşlarımızın davranışlarını değiştirdiğine vurgu yapıyor. Sosyal medyanın iletişimi yoğunlaştırdığından hareketle çarpıcı örneklerle sosyal medya verilerinin nedensellikleri anlamamıza nasıl yardımcı olduğunu müthiş bir anlatımla gösteriyor. 

İletişim konularıyla ilgilenen akademisyenlerin sosyal medya verilerini analiz edebilmeleri, bu mecrada olan bitenleri anlamaları ve bu alanda akademik çalışma yapmaları açısından çok önemli. Bunun için iletişim kavramları ile beraber bilişim kavramlarına hakim olmaları gerekli. Böylece iletişim enformatiği (communication informatics) dediğimiz bir alanda birikime sahip olurlar. İstatistik yöntemlerine de aşina olmaları gerekli. Sosyal medya çalışmaları bu iki alanda da bilgi birikimine ihtiyaç duyuyor. Çünkü, sosyal medyada devasa bir veri okyanusu var. Bu verinin toplanıp düzenlenip analize hazır hale getirilmesi için bilişim bilgisine ihtiyaç var. Analiz edilmesi için ise istatistik bilgisine ihtiyaç var. Öğrenmek için hiç bir zaman geç değildir. Yeter ki araştırmak isteyin. Yoksa başkalarının söylediklerini tekrar edersiniz sadece. Müsaadenizle ben de Marcus Aurelius’un Meditations’da söylediklerini tekrar edeyim yeri gelmişken:)

Duyduğumuz herşey bir görüştür, bir gerçek değildir. Gördüğümüz herşey bri bakış açısıdır, hakikat değildir. 

(Everything we hear is an opinion, not a fact. Everything we see is a perspective, not  the truth.)

Gerçeği ve hakikati aramaktan hiç vazgeçmeyelim.

Computational Anthropology for Mobility Patterns of Individuals 


Mobil cihazların kullanımının yaygınlaşması dünya çapında nüfus hareketleri ile ilgili önemli veriler sağlıyor. Büyük veri olarak tanımlayabileceğimiz bu mekan tabanlı verilerin analizi ile elde edilen sonuçlar pek çok farklı amaçlarla kullanılabiliyor. Bu ufuk açıcı yazıyı o gözle okumanızı öneririm. Ayrıca “computational anthropology”, antropoloji alanında bir çığır açıyor. Tıpkı bilişimin iletişim alanında açtığı gibi…

Video oyunları ve sosyalleşme


video oyunlarının çıktığı zamanlardan beri tartışılagelen bir konu. Acaba bu oyunlar çocukların “asosyal” olmasına mı sebep oluyor. 

Başlangıçta öyleydi belki ama bilgisayarlar ve internet günlük yaşamımıza daha çok girip “sosyal” medya haline dönüşerek bu endişeyi ortadan kaldırıyor. 

Bununla birlikte, çocukların gerçek sosyal hayatlarında karşılaşabilecekleri pek çok sorun da bu sanal sosyal  ortamda zaman ve mekandan bağımsız olarak ve daha yoğun bir şekilde yaşanabiliyor. Çocuklar video oyunları oynarken asosyal mi oluyor diye soranları bu yazıyı okumasını öneririm. 

Twitter ve sosyal medya uzmanlığı


Sosyal medya uzmanlığı günümüzün en popüler mesleklerinden (!) biri haline geldi. Takipçi sayısı birkaç bini bulanlar veya kafiyeli ve espirili birkaç cümle kurup beğenilince havaya girenler hemen kendilerini “sosyal medya uzmanı” olarak tanımlıyor. Sosyal medya konusunda (aslında yeni medya ve bilişim konularında da) yazılan kitaplara da baktığımızda kendini tekrar eden söylemleri görüyoruz. 

Biz sosyal medyanın ne kadar faydalı, çağ atlatan ve dönüştüren veya ne felaket ve tehlikeli bir şey olduğunu habire orada burada yazsak, tekrarlasak, kah övsek kah yersek (hatta bazen ikisini de yapsak) yetmez mi? Bize uzman denmez mi? 

Size yeter mi bilmiyorum ama anlaşılan Twitter’a yetmemiş. Twitter bile halen sosyal medya uzmanı olmadığını düşünüyor ki açığını kapatmak için Whetlab isimli bir starupı satın alıyor. Whetlab makine öğrenmesi (machine learning) konusunda çalışan bir firma. 

Makine öğrenmesi dediğimiz şey nedir? Bilişim terimleriyle konuşursak enformasyon haline dönüşmüş verinin bir sonraki aşamaya yani bilgiye dönüşmesi için yapılan çalışmaların bütününü ifade eder. Bu, iletilen mesajın “anlamının” da alıcıya ulaştırılmasını sağlamaya yönelik bir süreçtir. Çünkü benim ne söykediğimi duyman yetmez ne demek istediğimi de anlaman gerekir. 

İşte makine öğrenmesi, temelde, iletilen bir mesajın, etkileşim yoluyla, hangi anlamı (bilgiyi) taşıdığını belirlemeye yönelik bir analizler bütünüdür. İçinde matematik, mantık, istatistik, iletişim, bilişim, algoritma, ve mühendislik yaklaşımlarını bir karışım olarak barındırır. Ne demek istediğimi şu örnek makalede görebilirsiniz. Ayrıca sosyal medya araştırmaları ile ilgili konuları merak edenler şu yazıyı da okuyabilirler.

Not: Hazır bilişim lisansüstü programlarının mülakatları yaklaşıyorken sevgili aday öğrencilerimizin de bunları okumasında fayda var 🙂

İletişim ve İnsan İlişkilerinde Teknolojinin Rolü


28 Nisanda, değerli öğrencim İrfan Ertekin beyin teklifi ve organizasyonu ile Erzincan Üniversitesinde verdiğim konferanstan sonra akşam Can TV yerel televizyonunda (cantv.com.tr), kendisini tanımış olmaktan büyük mutluluk duyduğum, özveriyle takdire şayan bir iş yapan Oktay Kılınç beyin hazırlayıp sunduğu YAŞAMA DAİR programına konuk oldum. İletişimden, teknolojiden ve insandan uzunca konuştuk. Buradan izleyebilirsiniz via @YouTube