Research Methods in Social Sciences

M.Ü. İletişim Fakültesi 2. Sınıf Research Methods in Social Sciences Dersi

Course Notes in English

Course Notes-1-2016

Course Notes-2-2016

Course Notes-3-2016

Data Collection methods course notes-4-2016

Türkçe Ders Notları

01-temel-kavramlar
02-araştırma-sorunu
03-nedensellik
04-kavramsallaştırma
05-ölçme
06-deneysel-yöntem
07-betimleme-yöntemi
08-içerik-analizi-alan-araştırması
09-örneklem-mantığı
10-çıkarımsal-istatistikler-I
11-çıkarımsal-istatistikler-II
12-non-parametrik-testler
13-hangi-araştırma-tasarımı-hangi-test
14-araştırma-raporu-kaynakça-intihal

A Research Example:

A Typical research published in Harvard Business Review on 27th Dec., 2016, done by Remi Trudel and colleagues: The Best Strategy for Paying Off Credit Card Debt.This research,  shows how “experimental design” can be conducted.

27 Aralık 2016’da Harvard Business Review dergisinde yayınlanan Remi Trudel ve arkadaşları tarafından yapılmış örnek bir araştırma: Kredi Kartı Borçlarını Ödemek İçin En İyi Strateji . Bu araştırma “deney tasarımı” çalışmasının nasıl yapılabileceğini gösteriyor.

Midterm Questions/Vize Soruları

Preparing Research Proposal/Araştırma Teklifi Hazırlanması

You will prepare your midterm homework on a subject matter to you. There is no limitation for the subject. But you should be careful about the research ethics. Midterm will be open-book exam. You can have a look at here for how to prepare the research proposal.

If you have questions about Research Methodology on your mind or methods seem confusing then have a look at Types of Research.

Vize çalışmanızı bir konu belirleyip hazırlayacaksınız. Konu seçiminde serbestsiniz ancak araştırma etiğine uymaya dikkat edin. Sınavda notlar açık olacak. Araştırma Teklifinin nasıl hazırlanacağına buradan bakabilirsiniz. Bu konuda Asistanımız Burak Polat’ın sizin için hazırladığı, Araştırma Teklifinin nasıl hazırlanacağını anlatan akıcı ve detaylı yazısını buradan okuyabilirsiniz.

Eğer Araştırma Yöntemleri konusunda aklınızda sorular varsa veya metotlar size karışık geliyorsa Araştırma Türlerine bakabilirsiniz.

Kaynak

Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S., Yıldırım, E. (2007). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yötemleri – SPSS Uygulamalı, 5. Baskı, Sakarya Yayncılık, Sakarya.

Proje araştırma önerisi örnekleri (Tübitak-SOBAG)

Final Exam/Final Sınavı

Preparing your Research Report / Araştırma Raporunun hazırlanması

You are supposed to finish the research you have proposed in the midterm exam and present in an academic paper format. To prepare the Reference section of your paper, carefully consider the APA style guidelines. Your paper that you send by e-mail until May, 22nd will be controlled by plagiarism detection software. If plagiarism detected your paper will get the lowest 5 points from final exam, which means you will fail. Otherwise, your paper will be evaluated against the 10 criteria listed below.

To understand more clearly the relation between parts of the report and the research you have been conducting, you can have a look at the the graphics prepared by our TA Burak Polat.

Vize sınavı için hazırladığınız araştırma teklifinde yapmayı planladığınız araştırmayı bitirip bir akademik makale formatında sunmanız beklenmektedir. Kaynakçayı hazırlarken kaynak gösterme kriterlerine dikkat ediniz. 22 Mayıs 2017 tarihine kadar e-posta ile göndereceğiniz çalışmanız intihal denetleme programı ile kontrol edilecektir. Eğer intihal söz konusu ise çalışmanıza, dersten başarısız olduğunuz anlamına gelen, final sınavında en düşük not olan 5 puan verilecektir. İntihal söz konusu değil ise yaptığınız çalışma aşağıdaki 10 kritere göre değerlendirilecektir.

Raporun bölümleri ile yaptığınız araştırmanın ilişkisini daha iyi anlamak için Asistanımız Burak Polat’ın hazırladığı şu grafiğe bakınız.

1. Significance of Themes (10 points)
Is this a topic that needs addressing? Is the area investigated by the paper: timely? important? in need of addressing because it has been neglected? intrinsically interesting? filling a gap in current knowledge? (The paper does not have to be all of these things to be significant; it is sufficient to measure it against one of these forms of significance.)
By addressing these themes, does this paper make a useful contribution? Is it itself significant?

2. Relevance of Themes (10 points)
Are these themes relevant to this publication? If not, is there a more appropriate place for publication?

3. Clarity of Thematic Focus (10 points)
Are the author’s themes clearly stated?
Does the paper follow through by addressing these themes, consistently and cogently?

4. Relationship to Literature (10 points)
Does the paper demonstrate an adequate understanding of the current literature in the field?
Does it connect with the literature in a way which might be useful to the development of our understanding in the area it addresses?

5. Research Design and Data (10 points)
Has the research, or equivalent intellectual work upon which the paper is based, been well designed?
Does the paper demonstrate adequate use of evidence, informational input or other intellectual raw materials in support of its case?

6. Data Analysis and Use of Data (10 points)
Has the interpretative potential of the data been adequately realised?
Has the data been used effectively to advance the themes that the paper sets out to address?

7. Use of Theory (10 points)
Does the paper use theory in meaningful way?
Does it develop or employ theoretical concepts in such a way as to make plausible generalisations?

8. Critical Qualities (10 points)
Does the paper demonstrate a critical self-awareness of the author’s own perspectives and interests?
Does it show awareness of the possibility of alternative or competing perspectives: such as other cultural, social, political, theoretical or intellectual perspectives?
Does it show an awareness of the practical implications of the ideas it is advancing?

9. Clarity of Conclusions (10 points)
Are the conclusions of the paper clearly stated?
Cohesiveness of paper: do the conclusions adequately tie together the other elements of the paper (such as theory, data and critical perspectives)?

10. Quality of Communication (10 points)
Does the paper clearly express its case, measured against the technical language of the field and the reading capacities of an academic, tertiary student and professional readership?

———————–buradan sonrasını dikkate almayın———————————————————–
xxxxx
İlgilendiğiniz bir konuda bir BİLİMSEL ARAŞTIRMA MAKALESİ bularak, bu makalenin:
1. (30 PUAN) Bulduğunuz bilimsel makalenin araştırılmasında hangi ÖRNEKLEME teknikleri kullanılmıştır, sebebiyle birlikte açıklayınız.
2. (30 PUAN)) Bulduğunuz bilimsel makalede hangi NİTEL veya NİCEL araştırma yöntem ve teknikleri kullanılmıştır, sebebiyle birlikte açıklayınız.
3. (30 PUAN) Bulduğunuz bu makalenin ÖZETİNİ, 3 paragraf halinde 100 kelimeyi geçmeyecek şekilde yazınız.
4. (10 PUAN) Cevaplarınızın en sonunda bulduğunuz makalenin künyesini şu formatta belirtiniz. Makalenin yazarı, yılı, adı, yayınlandığı dergi/kitap, varsa internet adresi.
Makale Künyesi örnekleri için buraya bakınız. d), g) ve h) maddelerindeki örnekler makaleler için referans verilmesi ile ilgilidir.

NOT: Bu soruların cevapları bulduğunuz makalede yazarlar tarafından zaten cevaplanmıştır. Sizin yapacağınız şey makalede bunları bularak ortaya çıkarmak olacaktır. Cevaplanmamışsa makalenin eksiklikleri var veya NİTEL VEYA NİCEL bir araştırma yapılmamış demektir. Bu durumda daha uygun bir bilimsel araştırma makalesi bulmanız gerekir. Sınavda kitap ve notlar açık olacak. Cevaplarınızı iki sayfayı (tek kağıt) geçmeyecek şekilde hazırlayacaksınız.

Dersteki örnek konumuzla ilgili bir haber

 

İngilizce ders içeriği
Türkçe ders dçeriği

Advertisements

302 thoughts on “Research Methods in Social Sciences

  Kayra Ozen said:
  27 March 2017 at 22:56

  İzmir Enternasyonal Fuarı’nın Ülke Ticaretine Olan Katkısı
  Ahmetcan Özen / 145115012

  burcinspinar said:
  27 March 2017 at 22:24

  Türkiye’de yabancı dil öğretiminde yöntemsel sorunlar. Burçin Sovukpınar – 145113072

  barisyazicioglu said:
  27 March 2017 at 22:07

  Kent yaşamının, kırsal yaşama oranla intihar üzerindeki etkisi

   barisyazicioglu said:
   27 March 2017 at 22:13

   Barış yazıcıoğlu
   145114058

  şahin durak (@sahindurak74) said:
  27 March 2017 at 21:22

  Fast-Food yiyeceklerin çocuklar üzerindeki etkileri
  ŞAHİN DURAK
  145113055

   cemsutcu responded:
   27 March 2017 at 22:48

   Bu konu sağlık bilimleri ile ilgili sosyal bilimlerle değil

  tekintokdemir said:
  27 March 2017 at 21:17

  Marxist theory of alienation and digital alienation
  145114095

  Tekin Tokdemir said:
  27 March 2017 at 19:14

  Alienation in digital age

  Mücahit Burak Bağce said:
  27 March 2017 at 18:44

  Almanya’da yaşayan Türklerin Alman kültürüne adaptasyon sürecinde yaşadığı zorluklar
  Mücahit Burak Bağce/145115081

  goran34 said:
  27 March 2017 at 14:59

  Hocam konuma ekleme yapmak istiyorum.

  The place of pharmaceutical industry in the world economic system and the influences to humanity

  Muhammet Yazıcı / 145115065

  goran34 said:
  27 March 2017 at 14:47

  The place of pharmaceutical industry in the world economic system.

  Muhammet Yazıcı / 145115065

  Mert Sinay said:
  27 March 2017 at 13:33

  Türkiye sinemasında dağıtım adaletsizliği
  Mert Sinay / 145114056

  Onur Şimşek said:
  26 March 2017 at 23:44

  The value given to scientists and to science in Turkey

  Aylin Gülşen said:
  26 March 2017 at 22:37

  kültürün küreselleşmesinde medyanın rolü ve toplum üzerine olan etkisi
  Aylin Gülşen / 145115064

  Hakan Ünlü said:
  26 March 2017 at 22:32

  YİYECEK VE İÇECEK REKLAMLARINDA KULLANILAN RENKLERİN İNSAN PSİKOLOJİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
  HAKAN ÜNLÜ – 145113048

  agilheydarli said:
  26 March 2017 at 21:55

  Üniversite öğrencilerinin gelecek kaygısı ve kariyer planlaması.

  Yağmur Gerz said:
  26 March 2017 at 18:02

  Examples of Minimalism in Advertisements and the Influence of Spectator on Brand Perception: Case Studies on Markets ( Yağmur Gerz / 145114100 )

  Deniz Geçer said:
  26 March 2017 at 12:08

  The mental and pyhsical health of older adults who are going to dance school
  Deniz Geçer/145114070

  Muttalip Akseki said:
  26 March 2017 at 12:01

  Kumar bağımlılarının kendilerine ve çevrelerine verdikleri maddi ve manevi zararlar
  Muttalip Akseki / 145113106

  Halil Demir said:
  25 March 2017 at 23:22

  Hocam konumu daraltıyorum,
  Pers mi, Kürt mü, Türk mü tartışmaları arasında Zazaların kökeni
  Halil DEMİR/ 145114073

  Ömer Akbaytürk said:
  25 March 2017 at 22:44

  Antidepresan kullanımındaki bilinçsizlik.
  Ömer AKBAYTÜRK / 145114061

   cemsutcu responded:
   26 March 2017 at 08:59

   Sosyal bilimlerle nasıl ilişkilendiriyorsun konuyu?

    Ömer Akbaytürk said:
    27 March 2017 at 14:17

    Anlaşılır başlık seçemedim, düzeltiyorum.

    “Çağdaş Kent Yaşamı ve Antidepresan Kullanım”

  Sinem Karaçuha said:
  25 March 2017 at 22:15

  Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu olan insanların ilişki kurmada yaşadığı zorluklar
  Sinem Karaçuha
  145114020

  Hatice Kübra Gülcemal said:
  25 March 2017 at 22:12

  İnsanların organ bağışı karşısındaki tutumları
  Hatice Kübra Gülcemal
  145114098

  eliacikeray said:
  25 March 2017 at 21:14

  Impacts of Social Media Usage on Political Participation and Social Movements in Turkey
  Eray Eliaçık – 145115015

  Nazlı Kızıltepe said:
  25 March 2017 at 21:08

  Testings cosmetics on animals
  Nazlıgül kızıltepe
  145113042

  alpbadeblog said:
  25 March 2017 at 20:59

  Örgütsel özdeşleşme kavramı ile fanatizm arasındaki ilişki
  Bade Alp
  145113015

  ADeSE-blog said:
  25 March 2017 at 20:55

  Ekonomik Krizin Toplumsal Etkileri
  Celal Alpaydın
  145114026

  harikabulut said:
  25 March 2017 at 20:43

  Evlilik programlarının toplum hayatına etkisi
  Harika Bulut
  145114071

   cemsutcu responded:
   25 March 2017 at 20:51

   Çok iyi konu. Başka yazan olmadı. Bravo:)

  Yunus Orkun said:
  25 March 2017 at 18:31

  Hocam bu şekilde uygun mudur?
  Effect of individual armament on crime rate.
  Yunus Örkün / 145114019

   Ozan Kaya said:
   25 March 2017 at 18:47

   The effects of Middle East problem upon Turkey

   OZAN KAYA / 145114017

    cemsutcu responded:
    25 March 2017 at 20:50

    Geniş konu, daraltmalısın.

   cemsutcu responded:
   25 March 2017 at 20:48

   Nerede? Ne zaman? Kimler için? Sorularını cevaplayacak şekilde başlığı daraltmalısın.

  Fatih berktaş said:
  25 March 2017 at 18:24

  Toplumumuzda sigara kullanımının nedenleri
  Fatih Berktaş/ 145113020

   cemsutcu responded:
   25 March 2017 at 20:47

   Yaş sosyal statü ve/veya cinsiyet gibi değişkenler bazında daraltmalısın.

   Fatih berktaş said:
   26 March 2017 at 00:27

   hocam konumu değiştiriyorum ‘yabancı dil öğreniminde kaygı etkisi’

  elif özge yalçın said:
  25 March 2017 at 17:41

  Türkiye’de Felsefi Düşüncenin Özgünlük Sorunu ve Nedenleri
  145112037/Elif Özge Yalçın

  esmabalcioglu said:
  25 March 2017 at 15:53

  The effects of cartoons on children development.
  Esma BALCIOĞLU- 145114085

  hakan kankan said:
  25 March 2017 at 15:51

  İnstagram kullanımının genç yetişkinlerin gündelik yaşam davranışlarına etkisi
  Hakan Kanburoğlu / 145114038

  Begüm Oktay (@oktaybegum) said:
  25 March 2017 at 15:06

  Adverse effects of living in big cities
  Begüm Oktay/ 145114074

  deryadenizsatici said:
  25 March 2017 at 15:05

  Sosyo-Kültürel Yapının Tangoya Etkisi:Dansçılarla Yapılacak Anket Çalışması
  D.Deniz Satıcı/Gazetecilik/145113104

  mmelihbakacak said:
  25 March 2017 at 13:59

  The effects of online games on young people’s life.
  Musa Melih BAKACAK / 145115024

  denizihsantasdelen said:
  25 March 2017 at 13:56

  Otosansürün Gazeteciye Etkisi: Gazeteciler ile yapılacak bir anket çalışması

  Deniz İhsan TAŞDELEN
  Gazetecilik Bölümü
  145113006

  kkartal said:
  25 March 2017 at 13:51

  Major futbol turnuvalarının, düzenleyen ülke ekonomisi üzerindeki etkisi
  Kubilay Kartal / 145113058

  karadumanismail said:
  25 March 2017 at 13:37

  E-kitap Teknolojisinin Üniversite Öğrencilerinin Okuma Oranına Etkisi
  İsmail Karaduman/1455114103

  avincan said:
  25 March 2017 at 13:13

  Attitude of Turkish people to Western Countries after 15 July

  Ahmet Hidayet Avincan – 145114051

  hazalsahin said:
  25 March 2017 at 13:07

  Impact of the Alternative Stages on Turkish Theatre

  Begüm Sarıyağ said:
  25 March 2017 at 11:39

  Çocukların Sosyalleşmesinde Televizyonun Etkisi
  BEGÜM SARIYAĞ/145115098

  cerendoganblog said:
  25 March 2017 at 03:12

  Kozmetik ürünlerin kadınlar üzerindeki etkileri ( sağlık,psikolojik,ekonomik)
  Ceren Nur Doğan/145114066

  veyseltunek said:
  25 March 2017 at 01:00

  Teknolojinin çocuklar üzerinde ki olumsuz etkileri. Veysel Tünek-145114064

  Melissa Erdinç (@melissaerdinc) said:
  25 March 2017 at 00:29

  Aile baskısının gençlerin meslek seçimine olan etkisi
  Melissa Erdinç / 145115062

   Melissa Erdinç (@melissaerdinc) said:
   25 March 2017 at 21:24

   Hocam ben konumu değiştirmek istiyorum, sizin içinde uygunsa
   Türkiyedeki vatandaşların STK bilinci ve STK’lara bakış açısı
   Melissa Erdinç / 145115062

  Hilal Özçilingir said:
  25 March 2017 at 00:24

  6-7 Eylül 1955 Olayları
  Hilal Özçilingir / 145114036

  ucsupurge said:
  25 March 2017 at 00:23

  The habit of going to the movie theatre for watching movies in Turkish society after the internet reached masses. Do they go to movie theatre for movies or choose other ways and why?

  Atakan Göktepe
  145115505

   cemsutcu responded:
   25 March 2017 at 14:25

   Çok uzun başlıklı. Soruyu çıkarmalısın.

  Sıla Feili (@silafeili) said:
  25 March 2017 at 00:16

  Sıla Sabah Gerçek / 145115061
  Dizilerin izleyiciler üzerinde yarattığı etkiler ve bunun sosyal hayata yansıması

  Elif Çelikperçin said:
  25 March 2017 at 00:12

  The effect of pre-school education on the children’s educational life
  ELİF ÇELİKPERÇİN
  145114083

  deryayildiz2828 said:
  24 March 2017 at 23:51

  Kadına yönelik aile içi şiddetin nedenleri
  Derya Yıldız 145113068

  Emre Kaplan said:
  24 March 2017 at 23:50

  “The influence of Passolig system on Turkish football”
  Yunus Emre Kaplan
  145114096

  tgajansorganizasyon said:
  24 March 2017 at 23:34

  Bireylerin eğitim seviyesi ile oy kararına ilişkisi:16Nisan 2017 referandum üzerine anket çalışması

   tgajansorganizasyon said:
   24 March 2017 at 23:36

   Bireylerin eğitim seviyesi ile oy kararına ilişkisi:16Nisan 2017 referandum üzerine anket çalışması
   Tugay GENÇ -145114858

  Başak Karataş said:
  24 March 2017 at 22:53

  The İmpact of Clickbait Journalism on the Consumers
  Başak Karataş
  145113096

  Diler Dizar said:
  24 March 2017 at 22:48

  hocam kusura bakmayın, son değişiklik.
  Erasmus Deneyiminin Türk Öğrenciler Üzerinde Etkileri
  Zehra Diler Dizar / 145114084

  Yunus Orkun said:
  24 March 2017 at 21:59

  What is the effect of individual armament on crime rate?
  Yunus Örkün / 145114019

   cemsutcu responded:
   25 March 2017 at 14:32

   Soru şeklinde başlık olmaz. Düzeltmelisin.

  uuR Official said:
  24 March 2017 at 21:53

  How conscious are people about healthy nutrition ?
  Uğur Sucu / 145114055

   cemsutcu responded:
   25 March 2017 at 14:33

   Soru şeklinde başlık olmaz. Düzeltmelisin.

    uuR Official said:
    26 March 2017 at 16:13

    People and Healthy Nutrition Consciousness
    Uğur Sucu / 145114055

  kubrasarac said:
  24 March 2017 at 21:15

  Hocam ben “Internet shopping effects on traditional marketing” konusunu araştırmayı planladım. /145115855

  iremyildizsite said:
  24 March 2017 at 20:01

  İrem Yıldız
  145114006
  Araştırma konum: istanbulda üniversite öğrencilerinin sigortasız çalışma nedenleri

  Esra Mesut said:
  24 March 2017 at 20:00

  Türkiye’de korku filmlerinin gelişmemesinin nedenleri/ Esra Mesut 145114052

  öznur doğan said:
  24 March 2017 at 19:53

  73 Fetvalı Katliama Maruz Kalan Ezidilerin İnanış Biçimi
  ÖZNUR DOĞAN
  145114043

  ceren erkani said:
  24 March 2017 at 19:46

  Amatör sporların gençlerin (18–25 yaş) stres ve öfke boyutları üzerindeki etkisi
  Ceren Erkani-145114027

  Aybüke ÜNAL said:
  24 March 2017 at 16:53

  Çizgi filmlerin çocuk gelişimi üzerinde ki etkileri ( Effects of cartoons on child development )
  Aybüke ÜNAL / 145114040

  ayseguldayiblog said:
  24 March 2017 at 16:30

  teknolojinin çocuklar üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri

   ayseguldayiblog said:
   24 March 2017 at 16:31

   Ayşegül Dayı 145114089

  Halil Demir said:
  24 March 2017 at 16:10

  Halil Demir 145114073
  Zazaların Türkiye toplumdaki yeri

   cemsutcu responded:
   25 March 2017 at 14:36

   Konuyu daraltmalısın

  Sıla Feili said:
  24 March 2017 at 01:49

  Dizilerin izleyiciler üzerinde yarattığı etkiler ve sosyal hayata yansıması
  Sıla Sabah Gerçek / 145115061

  Melissa Erdinç said:
  24 March 2017 at 01:33

  Aile baskısının meslek seçimine etkileri ve mesleki başarıya yansıması
  Melissa Erdinç / 145115062

  Rohullah Mohammad said:
  23 March 2017 at 23:01

  Satisfaction of Students from the Services Provided by The IYC Dormitory
  Rohullah MOHAMMAD
  145114921

  Emre Balcı said:
  23 March 2017 at 22:19

  online clothing shopping effects on the customers and firms marketing activites

  Emre Balcı / 145114044

  Evin Özbey said:
  23 March 2017 at 22:01

  The murders of women in Turkey between 2003-2006
  Rahime Özbey 145114060

   Evin Özbey said:
   28 March 2017 at 08:44

   Hocam ben konumu değiştirdim. Kadın cinayetlerinde toplumsal farkındalığın artması ve medyanın etkisi

  yanescelik said:
  23 March 2017 at 20:42

  Mülteci çocukların toplumdaki yeri.
  Yanes ÇELİK/145114067

  Helin Özçelik said:
  23 March 2017 at 20:35

  kitle iletişim araçlarının tüketici üzerindeki etkisi Helin Özçelik – 145114053

  maleykazan said:
  23 March 2017 at 18:49

  Mehmet Ali Kazan
  145115070
  Assessing Personality and Background Similarities Between Main Protagonists of Famous Fictional Novels

  Özlem Şenyaşar said:
  23 March 2017 at 15:10

  A Factor Which Affect Children’s Dependency :Computer
  Özlem Şenyaşar / 145114046

   cemsutcu responded:
   23 March 2017 at 17:04

   On computer

   cemsutcu responded:
   23 March 2017 at 17:05

   Factors affecting children’s computer dependency

  Diler Dizar said:
  23 March 2017 at 14:46

  hocam küçük bir değişiklik daha yapıyorum kusura bakmayın lütfen. Türkiye’de 80’ler Sonrası Feminist Hareketin Durumu
  Zehra Diler DİZAR
  Gazetecilik/ 145114084

  Diler Dizar said:
  23 March 2017 at 14:11

  hocam ben konumu değiştirmek istiyorum. Yeni konu önerim : Feminism in 90’s in Turkey
  Zehra Diler DİZAR
  Gazetecilik/ 145114084

   cemsutcu responded:
   23 March 2017 at 17:03

   Çok geniş olmuş. Hangi açıdan ele alacaksın konuyu?

  aslı nur yıldırım said:
  23 March 2017 at 13:26

  Social media effect on young adults

  Irem Nur Kalenci said:
  23 March 2017 at 13:01

  Üniversite öğrencileri arasında uyuşturucu kullanımı ve nedenleri
  İrem Nur Kalenci \ 145114059

  dilannblog said:
  23 March 2017 at 01:38

  yoksul çocukların medyadaki temsili

  Dilan Sağlar
  145114093

  Ceren Muslu said:
  22 March 2017 at 22:51

  Kadinlarin sinema ve sinema sektorunde temsili

  Ceren MUSLU/145114003

  LadyBam jr (@zammazingo) said:
  22 March 2017 at 20:02

  Gender inequality at work places
  Hazal Karasıkı / 145114088

  Damla Yalçın said:
  22 March 2017 at 18:38

  The importance of the celebrities on the social media and their effects on society.
  Damla YALÇIN 145115853

   Damla Yalçın said:
   25 March 2017 at 18:08

   The influence Of The Celebrities On The Social Media And Their Effects On Society’s Political Opinion

  bernasonmezblog said:
  22 March 2017 at 12:39

  Suriyeli göçmenlerin sosyal ve ekonomik etkileri

  Berna Sönmez
  145114011

  cananpehlivanoglu said:
  22 March 2017 at 11:47

  Türkiye’de artan ihbarcılığın akademi üzerindeki etkisi
  Emergence of informers in Turkey and its effects on academia
  Canan Pehlivanoğlu
  145114045

  talemwajob said:
  21 March 2017 at 23:41

  Effects of refuges on the labour market of turkey
  talemwa job 145114923

  rahima2017 said:
  21 March 2017 at 23:26

  Living and educational challenges that immigrants meet in Istanbul, Turkey

  Esma Nur Sezen said:
  21 March 2017 at 21:49

  Polarization and Echo Chamber Effect on Facebook

  turanyigittekin said:
  21 March 2017 at 20:50

  Teknolojinin 0-6 yaş grubu bireyler üzerindeki etkileri
  Turan Alparslan Yiğittekin-145114037

  sumeyyeayy said:
  21 March 2017 at 20:34

  Sosyal medyada pedofili tehlikesi Sumeyye Ay

  Sude Yıldırım said:
  21 March 2017 at 19:28

  Mültecilerin sığındıkları ülkelerde karşılaştığı olaylar sonucunda verdikleri mücadeleler ve psikolojileri
  Büşra Sude Yıldırım / 145114102

   Sude Yıldırım said:
   26 March 2017 at 19:10

   konumu Türkiye’de yaşayan Suriyeli mülteciler olarak daraltıyorum

  ezgi aktaş said:
  21 March 2017 at 17:36

  Türkiye’de akraba evlilikleri ve tıbbi sonuçları (doğan çocuklar üzerinde)
  Consanguineous marriages in Turkey and its medical effects
  Ezgi Şerife Aktaş/145114072

   ezgi aktaş said:
   26 March 2017 at 13:59

   Konumu ‘Türkiye’de akraba evliliklerinin sosyo-ekonomik sebep ve sonuçları’ olarak değiştiriyorum hocam
   Ezgi Şerife Aktaş/145114072

  umutarslan04 said:
  21 March 2017 at 17:27

  Umut Arslan 145114050
  Coğrafya öğretmen adaylarının “Coğrafya” kavramına ilişkin algılarının metaforlar yardımıyla açıklanması

  cananpehlivanoglu said:
  21 March 2017 at 13:37

  Emergence of informers in Turkey and the highly polarised and paronoid society they thrive in
  Canan Pehlivanoğlu / 145114045

   cemsutcu responded:
   22 March 2017 at 08:55

   Konu anlaşılmıyor daha iyi ifade etmelisin.

  enesesenkaya said:
  21 March 2017 at 13:22

  The problems that Turkish Jewry in Turkey are facing with
  Muhammet Enes Esenkaya / 145113018

   enesesenkaya said:
   22 March 2017 at 13:33

   Hocam seçtiğim konuyu biraz daha spesifiklestirmek istiyorum.
   ” The effects of Turkish Jewish lobbying on Turkish foreign policy ”

   Muhammet Enes Esenkaya / 145113018

  ilker özer said:
  21 March 2017 at 13:05

  Türkiye’de ebeveynlerin eğitim durumu ve aile içi şiddet arasındaki bağ
  İlker ÖZER – 145115042

  alicancelikweb said:
  20 March 2017 at 21:44

  Sosyal medyada, reklamların tüketici üzerindeki etkileri

  Ali Can ÇELİK / 145113061

  cooop23 said:
  20 March 2017 at 20:33

  The Problems that journalists in Turkey are facing with. /Amina Mujic – 145114922

   cemsutcu responded:
   20 March 2017 at 20:52

   What kind of problems? You should clarify it in the title.

    amina.mujicc said:
    21 March 2017 at 22:10

    I thought of General problems but later in research background I explained it ?

     cemsutcu responded:
     22 March 2017 at 08:51

     You should tell it in the title

  furkannfidannn said:
  20 March 2017 at 17:58

  YAZILI MEDYANIN ALGI YÖNETİMDE Kİ ROLÜ.
  Furkan FİDAN / 145114101

  Öznur Ertürk said:
  20 March 2017 at 17:28

  Türk polisinin Türk medyasına bakış açısı
  Öznur ERTÜRK 145112086

   cemsutcu responded:
   22 March 2017 at 08:59

   Bu seviyede araştırması zor bir konu. Başka bir konu seçmelisin.

  Diler Dizar said:
  20 March 2017 at 13:34

  Türkiye’de LGBTİ bireylerin toplumsal hayatta karşılaştıkları zorluklar
  Zehra Diler DİZAR
  145114084

  eminedarama said:
  20 March 2017 at 01:15

  The psychological effects of divorce on parents and children.
  Emine DARAMA/ 145114108

  cahideozgur said:
  20 March 2017 at 00:52

  The effects of advertising on consumers.
  Cahide ÖZGÜR/ 145113073

  Dilara Dönmez said:
  18 March 2017 at 21:35

  Effects of television advertisements for foods on food consumption in children and increase childhood obesity.
  Dilara DÖNMEZ / 145114021

   Dilara Dönmez said:
   27 March 2017 at 14:25

   Hocam konumu ” Effects of television advertisements for foods on food consumption in children : Depth Interview Model” olarak değiştirmek istiyorum.

  Oğuz Fırat said:
  18 March 2017 at 00:25

  Devlet kanalı aracılığı ile toplum kültüründe yapılan değişim ve yeni osmanlıcılık
  Oğuz Fırat / 145115035

   cemsutcu responded:
   19 March 2017 at 00:20

   Bu başlık uygun değil.. başka bir konu seçmen iyi olur.

    kendimdennotlar said:
    21 March 2017 at 17:31

    Endüstriyel futbolun taraftarlığa etkileri olur mu hocam?

    Oğuz Fırat said:
    21 March 2017 at 17:39

    Endüstriyel futbolun taraftarlığa etkileri olur mu hocam?

  Freezeshot (@Freezeshot360) said:
  16 March 2017 at 14:33

  Effects of New Media in Last Five Years over Democracy
  Simay Ustamehmetoğlu / 145113075

  anilgokblog said:
  30 April 2016 at 17:26

  Tüketim Toplumu Bağlamında Boş Zamanların Kurumsallaştırdığı Bir Mekân: Alışveriş Merkezleri (AVM
  Anıl GÖK /145108015

  Oğuzhan Baltacı said:
  30 March 2016 at 21:12

  Akıllı Telefonların Genç Nesil Üzerindeki Etkisi
  Oğuzhan Baltacı / 145112046

  Can Gazioğlu said:
  30 March 2016 at 16:18

  Türkiye’de Çizgi Roman
  Can Gazioğlu / 145114031

  Anılcan Aydın said:
  30 March 2016 at 10:57

  Türkiye’deki Depremlerin Etkileri Ve Alınabilecek Önlemler

  ANILCAN AYDIN/145113074

   cemsutcu responded:
   30 March 2016 at 17:00

   Bu konu jeoloji ile ilgili. Sosyal bilimler ile ilgili olması lazım.

    Anılcan Aydın said:
    30 March 2016 at 20:56

    Depremlerin ülkeler ve insanlar üzerindeki ekonomik etkileri olarak değiştirsem uygun olur mu?

    Anılcan Aydın said:
    30 March 2016 at 21:11

    Konunun genel bir başlık olduğunu fark ettim. ”Ülkemizde yaşanan depremlerin ekonomi üzerine etkileri” başlığını daha uygun gördüm. Taslak metnimi bu doğrultuda hazırladım ve sınavın da yarın olduğu göz önünde bulundurulursa başka bir konuda taslak hazırlamamın mümkün olmadığını belirtmek isterim. Uygun görürseniz teslim ederim. Teşekkürler.

  sadecedilara said:
  29 March 2016 at 21:18

  Female genital mutilation as middle african community tradition
  Dilara Ayalan / 145113093

  ilkergunaydin said:
  28 March 2016 at 20:14

  0-6 Yaş Grubu Çocuğu Olan Çalışan Annelerin Çocuk Bakımı İle İlgili Karşılaştıkları Sorunların ve Sorun Çözme Yaklaşımlarının İncelenmesi – İlker Günaydın 145114008

  agilheydarli said:
  27 March 2016 at 16:49

  Cinsel eşitlik cinsel sinayetleri önlüyormu?
  Agil Heydarli
  145112927

   agilheydarli said:
   27 March 2016 at 21:00

   *Cinsel eşitlik cinsel cinayetleri önlüyormu?

  Burak Reis Tuyluoglu said:
  24 March 2016 at 13:47

  POLITICAL IDEOLOGY IN JOURNALISM and VIOLATION OF THE PRINCIBLE OF NEUTRALITY IN TURKEY

  Burak Reis Tüylüoğlu / 145110101

  Sunguralp Esat (@sunguralpesat) said:
  23 March 2016 at 13:15

  Türkiye’de Bilişim Teknolojisi İle Değişen Spor Gazeteciliği – Sunguralp Esat 145113013

  Meltem Atan said:
  23 March 2016 at 12:49

  Impact of patriarcy on public morality
  Meltem Atan
  145113087

  Cansu Acar said:
  23 March 2016 at 12:45

  Impact of afforestation on environment
  Cansu Acar
  145113103

  burakakce said:
  19 March 2016 at 16:39

  Türkiye’de Dağcılık Sporu — Burak Akçe 145113100

  Özge Uçmak said:
  16 March 2016 at 22:29

  Türk Sinemasındaki Yozlaşmanın Nedenleri / Özge Uçmak 145115854

   Özge Uçmak said:
   24 March 2016 at 19:17

   Türk Sinemasındaki Kadın Temsilleri/Özge Uçmak 145115854

   Olarak son kez değiştirmek istiyorum hocam.

  Toprak Yeşiltaş said:
  16 March 2016 at 18:20

  Yağmur ALAR
  Suriyeli mültecilerin İstanbuldaki yaşama etkileri
  145113858
  hocam numaramı ekleyerek tekrar yolladım.

  ylmazselamet said:
  15 March 2016 at 22:37

  145111026
  Yılmaz sekamet
  Konu : siyasal partilerin insan davranislari uzerinde etkileri

  Burçin Sovukpinar said:
  15 March 2016 at 20:20

  Medyanın güzellik kavramına etkileri
  Burçin Sovukpınar – 145113072

  İdil Erin said:
  15 March 2016 at 11:05

  Bipolar Hastalığının Sosyal Hayata Etkisi

  İdil Erin / 145113063

  suleyhanavsar said:
  15 March 2016 at 10:24

  Kadına şiddette Türkiye’nin yeri
  Süleyhan Avşar 145113010

  Hilal Kahraman said:
  15 March 2016 at 02:12

  Türkiye ve Avrupa dizi / film sektörü arasındaki farklar ve Türk dizi / film sektörünün geri kalmasının nedenleri

  Zeynep Hilal Kahraman / 145114107

  Ege Ündağ said:
  14 March 2016 at 22:37

  Kadın işgörenlerin çalışma hayatında karşılaştıkları sorunlar.
  ege ündağ / 145112093

  Sümeyye YAZICI said:
  14 March 2016 at 22:25

  Engelli bireylerin iş hayatında karşılaştığı zorluklar Sümeyye Yazıcı/145114068

  Nalin Öztekin said:
  11 March 2016 at 16:14

  Türkiye’de Sokağa Çıkma Yasakları Döneminde Yaşanan Eğitim Hakkı İhlalleri
  Nalin Öztekin/ 145113032

  Ahmet Murat Tanay said:
  10 March 2016 at 15:07

  Olimpik Sporlarda Doping
  Ahmet Murat Tanay
  145110020

  Özge Uçmak said:
  9 March 2016 at 23:26

  Hocam Türk Sinemasının toplum hayatındaki yeri ve önemi olacak konum o şekilde değiştirebilir miyiz?

   cemsutcu responded:
   10 March 2016 at 01:05

   Ok ama konuyu daralt

  sevdatoraman said:
  9 March 2016 at 23:15

  ‘Cocukların kitap okuma alışkanlığını etkileyen faktörler’
  Sevda Magdalena Toraman- 145114016

  Enes Şifa said:
  9 March 2016 at 21:34

  1923-1950 Turkish Press History and Censorship
  Enes Ahmed Şifa
  1451130362

   Enes Şifa said:
   9 March 2016 at 21:43

   Hocam numaramı yanlış yazmışım 145113062

  anilgokblog said:
  9 March 2016 at 20:52

  Türkiye de dizi ve film sektörünün endüstrileşme süreci
  Anıl GÖK / 145108025

  Müjgan (@grmsss) said:
  9 March 2016 at 18:36

  Psychological effects of sports on youth.
  Müjgan Güneş / 145113904

  Demet Tombul said:
  9 March 2016 at 13:27

  Bordeline Kişilik Bozukluğu’nun ilişkiler üzerindeki etkisi
  Demet TOMBUL/ 145113036

  Esra İnce (@EsraaNce) said:
  9 March 2016 at 13:23

  Sosyal Medyanın birey üzerine etkisi
  Esra İnce/ 145113057

  mertmatsumoto said:
  9 March 2016 at 12:19

  Effects of last five years political crisis to Turkey’s economy

  Nobuhide Mert Matsumoto
  145114080

  ssaritepeci said:
  9 March 2016 at 11:58

  Müziğin insan psikolojisi ve davranışları üzerindeki etkisi.
  Seyit Ahmet Sarıtepeci/145114065

  enesesenkaya said:
  9 March 2016 at 11:36

  Eğitimde çift dillilik ve anadilin önemi
  Hatice Öner / 145113031

  rachidymakasi said:
  9 March 2016 at 09:13

  The effects of watching too much Television on children.
  Kudısadıla Makası 145112930

  Burcu Demiralay said:
  9 March 2016 at 01:30

  Üniversite öğrencilerinin meslek seçimini etkileyen faktörler
  Burcu Demiralay 145112057

  zekiturker2015 said:
  9 March 2016 at 01:04

  the reasons for air polution in Istanbul

   zekiturker2015 said:
   9 March 2016 at 01:05

   the reasons for air polution in Istanbul

   zeki türker 145113083

   cemsutcu responded:
   9 March 2016 at 07:41

   İsim ve numara da ekle.

  Muhammet Oğuz Han Şimşek said:
  9 March 2016 at 01:00

  Coverage of syrian migrants issue in western media
  Muhammet Oğuz Han Şimşek 145113086

  Berika ÖZBALCI said:
  9 March 2016 at 00:54

  Berika ÖZBALCI
  145113021
  Çocukların eğitiminde ailenin yeri ve önemi.

  enesesenkaya said:
  9 March 2016 at 00:35

  Ataerkil düzende kadının toplumdaki konumu
  Muhammet Enes Esenkaya / 145113018

  hakan unlu said:
  9 March 2016 at 00:19

  Film ve dizilerdeki ürün yerleştirmelerinin insanlar üzerindeki etkisi

  umutdolu said:
  9 March 2016 at 00:05

  Impact of social media on person desolation.
  Mehmet Umut Dolu / 145114501

  Büşra Tın said:
  9 March 2016 at 00:05

  The effects of politics to Turkish theatre, after 2000’s.

  145113085

  Serkan Soylemez said:
  8 March 2016 at 23:32

  Electronic Books Publishing and Implementation
  E-kitap Yayımcılığı ve Uygulamaları
  Serkan Soylemez / 145112862

  Osman Kaya said:
  8 March 2016 at 23:23

  The İncreasing of Brand Obsession Amoung Young People
  OSMAN KAYA/145113005

  Şule Gülmez said:
  8 March 2016 at 23:21

  Yiyecek ve içecek reklamlarında kullanılan renklerin insan psikolojisi üzerine etkisi.
  Şule Gülmez – 145113855

  özge uçmak said:
  8 March 2016 at 23:14

  sinemanın toplum hayatındaki yeri ve önemi / the place and importance of cinema in social life
  Özge Uçmak 145115854

  Büşra Tın said:
  8 March 2016 at 23:05

  Theatre and Politics
  145113085

  Barış Çelik said:
  8 March 2016 at 22:42

  Sociologic reasons of attacks against minorities in Turkey

  Barış Çelik
  145113008

  Enes Kahriman said:
  8 March 2016 at 22:42

  The relationship between brand obsession and social status.

  Enes Kahriman

  145113047

  Enes Kahriman said:
  8 March 2016 at 22:40

  The relationship between brand obsession and social status..

  Enes Kabriman 145113047

  Kaan Dertürk said:
  8 March 2016 at 22:10

  2000’li Yıllardan Günümüze Türkiye’de “Gazeteciliğin” Geleceği

  Kaan Dertürk – 145114023

  Nicoletta Maroncelli said:
  8 March 2016 at 21:55

  Research title: “Behind the veil”
  Nicoletta Maroncelli
  199515460

  Gamze Sekin said:
  8 March 2016 at 21:32

  Teknolojinin Gelişmesiyle Birlikte Değişen ‘Sosyallik’ Olgusu

  Gamze SEKİN
  145113053

  Enis Omerovic - 145113922 said:
  8 March 2016 at 21:32

  Should Turkey enter or not to enter into European union

  Diba Yenibeken 145113014 said:
  8 March 2016 at 19:40

  The effects of domestic violence on children’s psychology

  Abdulhalim Türkoğlu said:
  8 March 2016 at 19:39

  Reasons of increase of pornography in television and cinema?

  Abdulhalim TÜRKOĞLU
  145114857

  Şükrü Çolak said:
  8 March 2016 at 19:35

  Increase of tabloid discourse in newspapers in Turkey and reasons of that.
  Şükrü Çolak /145113856

   cemsutcu responded:
   8 March 2016 at 20:04

   And reason of that bölümüne gerek yok

    Şükrü Çolak said:
    8 March 2016 at 20:08

    Increase of tabloid discourse in newspapers in Turkey

  Hamza Çiftçi said:
  8 March 2016 at 19:34

  Dünyadaki tek yönlü enformasyon akışının üçüncü dünya ülkeleri üzerindeki etkisi

  Hamza Çiftci
  145113035

  Dzhanan Metin Kyazım said:
  8 March 2016 at 19:32

  The impact of social media on teenagers
  Dzhanan Metin Kyazım 145112924

  Eda Çınar said:
  8 March 2016 at 19:12

  The causes of brain drain and employment problems in Turkey.
  Eda Çınar/ 145113050

  ELİF AKÇAY 145113003 said:
  8 March 2016 at 19:11

  The effects of news about terror attacks/explosions on tourism in Turkey

  Damla Korkutan said:
  8 March 2016 at 18:39

  Development level of Turkey according to Engel’s law
  Damla Korkutan / 145115044

  Sadık Önal 145112079 said:
  8 March 2016 at 18:09

  Batı’nin gözünden müslümanlar ve İslam

  Ayşe Karadeniz said:
  8 March 2016 at 17:51

  Sosyal Medyanın Gelişmesinin Gazeteciliğe Etkisi
  Ayşe Karadeniz/ 145114859

  Cem NAZDROVYA (@cem_onem) said:
  8 March 2016 at 17:39

  The impact of Syrian refugees on the Turkish labor market

  Cem ÖNEM 145113090

  Esra YÜCEL said:
  8 March 2016 at 16:42

  The Effecets of National Television Serials on the Role Modelling Behaviors of Youngesters Esra YÜCEL 145113009

  Öznur ERTÜRK said:
  8 March 2016 at 16:40

  Cep telefonu uygulamalarının insan hayatını yönlendirmesi
  Öznur ERTÜRK 145112086

  Gülser Yiğit said:
  8 March 2016 at 16:17

  Türkiyede çalışan kadın nüfusun ekonomi üzerindeki etkileri

  Gülser Yiğit 145113034

  Benan Rabia Topbaş said:
  8 March 2016 at 16:16

  The impact of women on the media

  Benan Rabia Topbaş
  145113108

  Gamze Aras said:
  8 March 2016 at 16:15

  Erken yaşta evlendirilen çocukların psikolojik ve biyolojik sorunları
  Gamze Aras/145113077

  Zizo said:
  8 March 2016 at 16:00

  “Russian students in Turkey and the effects of Russian-Turkish strained relations on them”
  Abdulaazam Kebedov 145112929

   Abdulla-Azzam Kebedov said:
   26 March 2016 at 15:55

   “Determinig factors in students mobilitya and study destination decision abroad” konuya degistirmek zorunda kaliyorm hocam! onceki konu ile ilgili hic bi calisma bulamadigim icin!

  Cemal Doğan said:
  8 March 2016 at 15:10

  Negative effects of tecnological devolopment on people life

  Cemal Doğan said:
  8 March 2016 at 14:28

  Negative effects of tecnological devolopment on people life

  Aydın said:
  8 March 2016 at 14:27

  Türkiye’de kumar bağımlılığı ve boşanmalar üzerindeki etkisi Aydın Akdağ 145113045

  Benan Rabia Topbaş said:
  8 March 2016 at 13:54

  The impact of women on the media

  Benan Rabia Topbaş
  145113108

  Oğuz Çekil said:
  8 March 2016 at 13:30

  sezaryen yöntemi ile gerçekleştirilen doğumların, çocukların gelişimi üzerindeki etkisi

   G said:
   8 March 2016 at 19:45

   145113853

  Gamze Adaş said:
  8 March 2016 at 11:28

  İnternet kullanımının çocuklar üzerindeki etkileri

  Gamze ADAŞ
  145114856

  Özcan Öksüz said:
  8 March 2016 at 11:18

  müziğin çocuk eğitimine etkisi
  Özcan Öksüz/145113043

  rachidymakasi said:
  8 March 2016 at 08:57

  the effects of watching too much Television on children.
  Kudısadıla Makası 145112930

  Gökçe Aygün said:
  8 March 2016 at 08:06

  Reklamlarda annelik rolü

  Gökçe Aygün
  145113851

  Burak AYDİN said:
  8 March 2016 at 00:28

  Burak AYDİN
  145113067
  ‘ İstanbul’da artan inşaatların çevreye ve vatandaşlara etkileri .’

  baranseldmr said:
  7 March 2016 at 23:55

  Alkol bağımlılığı ve Türk aile yapısına etkileri

  Baransel Sinan Demir
  145114041

  siyahkukuleta said:
  7 March 2016 at 22:54

  “The Reliance to The Law and The Effects to The Society of Turkey”

  Oğuzhan Bahçeci / 145113080

   cemsutcu responded:
   7 March 2016 at 22:57

   İngilizcesi tam anlaşılmıyor. Gözden geçirip tekrar gönder.

    siyahkukuleta said:
    7 March 2016 at 23:27

    “Türkiye’de Hukuka Olan Güven ve Topluma Etkileri”

     cemsutcu responded:
     7 March 2016 at 23:40

     İngilizcesi?

      siyahkukuleta said:
      8 March 2016 at 00:12

      “The Trust to Law and İts Effects to Society in Turkey”

      bu sefer olması dileğiyle hocam 😀

       cemsutcu responded:
       8 March 2016 at 00:24

       Better now 😀

  fatih birer said:
  7 March 2016 at 22:36

  violence in media and its effects on aggressive behavior in youth
  Fatih Birer 145113037

  Mert Tüfek said:
  7 March 2016 at 22:08

  12 Eylül darbesinin gazeteciler üzerindeki etkileri

  Berna Musli said:
  7 March 2016 at 22:03

  ”Türkiye’de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerdeki sosyal ve kültürel değişimler”
  BERNA MUSLİ / 145112925

  Ecemnaz Esmeray said:
  7 March 2016 at 21:40

  Türkiye’de yayın organlarına uygulanan sansür
  Ecemnaz Esmeray 145113089

  Berkay ÖZ said:
  7 March 2016 at 21:27

  economic problems of university students
  Berkay Öz/145112089

  cemsutcu responded:
  7 March 2016 at 21:13

  Should not be a question.

  cemsutcu responded:
  7 March 2016 at 21:12

  Soru cümlesi olmasın.

  Çağla Çağlar said:
  7 March 2016 at 21:04

  İstanbul’da engelli vatandaşların ulaşımda karşılaştıkları sorunlar

  Maria Tarielashvili said:
  7 March 2016 at 20:36

  The most common difficulties foreigner students in Istanbul are facing everyday. Maria Tarielashvili/145113921

  Gizem çevik said:
  7 March 2016 at 20:05

  Sosyal medyanın günlük hayatımıza olan etkileri.
  Gizem Çevik/145112042

  Ayşe Sanem Çınar said:
  7 March 2016 at 19:44

  Türkiye’de İnternet kullanımının yaygınlaşmasının boşanma oranları üzerindeki etkileri
  Ayşe Sanem Çınar / 145114078

  Yağmur Alar said:
  7 March 2016 at 19:00

  Suriyeli mültecilerin İstanbuldaki yaşama etkileri

  Elif Konaç said:
  7 March 2016 at 15:11

  “The Representation of Women and The Struggle for Gender Equality in Turkey’s Political History”
  Elif Konaç / 145113011

  Yasemin Yıldırım said:
  7 March 2016 at 14:53

  Gençlerin, gezi direnişine katılım motivasyonunu etkileyen/tetikleyen faktörler

  Yasemin Yıldırım
  145113801

  Hatice COŞAR said:
  7 March 2016 at 14:33

  Son 5 yılda artan alerjik rinitlerin nedeni?

   cemsutcu responded:
   7 March 2016 at 17:34

   Konu soru cümlesi biçiminde olmasın.

    Hatice Coşar said:
    7 March 2016 at 20:29

    Son 5 yılda artan alerjik rinitlerin artışı

     cemsutcu responded:
     7 March 2016 at 21:13

     Bir cümlede iki artış olmuş 😄

  Beyza Sarıbaş said:
  7 March 2016 at 14:29

  Üniversitelerde akademik personele yönelik mobbing süreci
  Beyza Sarıbaş – 145113064

  Zeynep uzun / 145112076 said:
  7 March 2016 at 13:44

  Türkiye’de korsan kitapçılık

   cemsutcu responded:
   7 March 2016 at 17:33

   Konuyu daraltmalısın. Okuyucular açısından mı yoksa yayınevleri Vera yazarlar açısından mı?

    Zeynep uzun said:
    8 March 2016 at 11:09

    Hocam ben konumu değiştirmek istiyorum.
    “Televizyonun gençlerin model alma davranışı üzerinde etkisi.”

  Duygu Yıldırım said:
  7 March 2016 at 13:39

  Ilkogretim kitaplarindaki toplumsal cinsiyet ayrimi
  Duygu Yıldırım/ 145113084

  Selin Çakıcı said:
  7 March 2016 at 13:33

  Holiganizm ve türk futbolunda şiddet

  Oğuzhan said:
  7 March 2016 at 11:58

  Impact of the television on children
  Oğuzhan Atagün – 145113029

   cemsutcu responded:
   7 March 2016 at 12:17

   Çok genel bir başlık olmuş. Daraltmak lazım.

  ebru çiçek said:
  6 March 2016 at 22:01

  feminist perspective on turkish media
  Ebru Çiçek / 145113016

   cemsutcu responded:
   7 March 2016 at 12:18

   Ece kepenk in konusuna çok yakın. Daha spesifik bir konu olabilir.

    Ebru çiçek said:
    7 March 2016 at 13:41

    Konumu değiştirip “okullardaki dini eğitim ve çocuklar üzerine etkisi” yapabilir miyim hocam?
    Ebru çiçek 145113016

     cemsutcu responded:
     7 March 2016 at 17:32

     Ok

      Ebru Çiçek said:
      23 March 2016 at 22:53

      hocam bu kadar çok konu değiştirdiğim için afedersiniz ama bugünkü dersten sonra bu konunun yetersiz olduğunu düşündüm konumun “Türkiye’de vicdani ret” olmasını istiyorum umarım uygundur, iyi akşamlar

      Ebru Çiçek said:
      25 March 2016 at 22:15

      hocam ben konumun yetersiz olduğunu düşündüğüm için türkiye’de vicdani ret konusunda yazmaya karar verdim umarım uygundur

       cemsutcu responded:
       25 March 2016 at 23:48

       Daha önce gönderilen ödev konularını kontrol et. Eğer aynı konuda başka biri çalışmıyorsa yapabilirsin.

  ece kepenek said:
  6 March 2016 at 20:08

  “The role of media in gender inequality”
  Ece Kepenek/ 145113071

   cemsutcu responded:
   7 March 2016 at 12:19

   Ebru Çiçek in konusuna çok yakın. Daha spesifik bir konu olabilir.

    Ece kepenek said:
    7 March 2016 at 14:35

    Hocam arkadaşım konusunu degiştirmek için talepte bulunmuş benim konumu değiştirmeme gerek var mı?

     cemsutcu responded:
     7 March 2016 at 17:34

     Yok

      ece kepenek said:
      25 March 2016 at 22:10

      Hocam ben konumu daraltmak istiyorum bu yüzden ” the role of TV in gender inequality regarding women” konusunu araştırmak istiyorum

  Başak Karataş said:
  6 March 2016 at 19:42

  “Yeni nesil internet haberciliğinde kadına yönelik cinsiyetçi söylev”
  Başak Karataş/ 145113096

  Damla said:
  6 March 2016 at 19:10

  Televizyonun Türk Toplumuna Etkileri
  Damla TARHAN / 145113024

  Merve Yılmaz said:
  6 March 2016 at 16:58

  Türkiye’de Veganlık ve Karşılaştıkları Sorunlar
  Merve Yılmaz / 145114851

  Batuhan said:
  6 March 2016 at 13:34

  Uyuşturucu Bağımlılığı ve Türkiye’de Uyuşturucuya karşı verilen mücadeleler
  Batuhan Hocaoğlu / 145114063

  Nesrin Karataştan said:
  5 March 2016 at 22:10

  Social media as a propaganda tool
  Nesrin Karataştan / 145113059

   Serpil B. (@SerpilBaklan) said:
   30 March 2016 at 22:38

   ”İstanbuldaki üniversite öğrencilerinin internet kullanım ve doyumları”
   Serpil BAKLAN
   145111001
   hocam geç yazdığım için özür dilerim.

  sacide demir said:
  4 March 2016 at 01:34

  TAKSİMDEKİ LGBT BİREYLERİN CAN GÜVENLİĞİ
  SACİDE DEMİR
  145112064

  Batıkan Baksı said:
  3 March 2016 at 22:11

  My research topic is Development of Western Music in Turkey
  Batıkan Baksi / 145113017

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s