senaryc

Siz hala bilişimin iletişim içinde yeri olup olmadığını tartışın :)

Posted on


Şu günlerde yapay zeka çalışmaları film senaryosu yazmak için kullanılmaya  başlandığına şahit oluyoruz. İletişim alanında matbaanın yerini PC’lerin ve yazıcıların almasıyla başlayan dönüşüm sürecinin bu son aşamasında ilginç gelişmeler oluyor.