Doktora

Cem S. Sütcü Doktora Tezi: ““İstatistiksel Veri Sistemleri ve Basın Sektöründe Bir Karar Destek Sistemi Uygulaması”, 1995, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Anabilim Dalı, İstatistik Bilim Dalı

Neil POSTMAN, ““İnsan Aklının Kendi Yarattığı Teknoloji ile Dostluk Arayışı

Kitap Listesi
1. Arda Denkel, Bilginin Temelleri, Doruk Yayınları, 1997.
2. Arda Denkel, Nesne ve Doğası, Doruk Yayınları, 2003.
3. Umberto Eco, Açık Yapıt, Can Yayınları, 2001.
4. Fatma Erkman Akerson, Göstergebilime Giriş, Multilingual Yabancı Dil Yayınları, 2005.
5. Marshall McLuhan, Bruce R. Powers, Global Köy, Scala Yayıncılık, 2001
6. Cem S. Sütcü, Çiğdem Aytekin, Elektronik Ticaretten Sosyal Ticarete Dönüşüm Sürecinde Ölçümleme, Derin Yayınları, İstanbul, 2013.

Doktora öğrencileri için: Martin A. Schwartz, The importance of stupidity in scientific research (Bilimsel araştırmada aptallığın önemi)

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s