İstatistik

M.Ü. İletişim Fakültesi 2. Sınıf İstatistik Dersi

Ders Notları

1. Tanımsal İstatistik.

a) Histogram-Çubuk Grafiği (Sınıflar arasında karşılaştırma yapmak için kullanılır.), Pasta Grafikleri( Bütünün içindeki payı ifade etmek için kullanılır.), Çizgi Grafikleri (Zaman serilerinde kullanılır.), Ogiv Grafikleri (Kümülatif Frekanslar için ivmeyi gösterir.) Bu grafik türler ile ilgili örnekler için şu excel dosyasına bakınız.

b) Eğiklik Basıklık ile ilgili Örnekler.

c) standart sapma ile ilgili Örnekler.

2. Hipotez Testlerine Giriş.

Hipotez Testleri: t-testleri ile ilgili örnekler

3. ANOVA (Varyans Analizi)

Hipotez Testleri: ANOVA ve Nonparametrik testler ile ilgili örnekler

4. Ki-Kare ve Korelasyon Analizi.

Hipotez Testleri: Korelasyon Analizi ile ilgili örnekler

İstatistik Finali Örnek Sorular ve Çözümleri

Statistics Course Notes for Foreign Students

Örnek çapının (sample size) hesaplanması ile ilgili tablolar:

1. Research Methods for Business: A Skill Building Approach (4th Edition) 4th (fourth) Edition by Sekaran, Uma [2002]

2. Alternatif sample size tablosu
 

Ayrıca, istatistik ile ilgili mutlaka izlemeniz gereken videolar:

İstatistikle İlgili TEDTalk Videoları

Görebileceğiniz en iyi istatistikler

Hans Rosling’in diğer konuşmaları

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s