İstatistik

M.Ü. İletişim Fakültesi 2. Sınıf İstatistik Dersi

Vize Ödevi: Anket Çalışması

Aşağıda linki verilen anketi 10 farklı Twitter kullanıcısıyla paylaşarak katılımlarını sağlamanız gerekmektedir. Katılımcıların mutlaka aktif Twitter kullanıcısı olması gerekmektedir. Ulaştığınız her katılımcının anketin ilk sayfasında bulunan ilgili bölüme isminizi ve soy isminizi doğru şekilde yazması gerekmektedir. Ankete sağladığınız katılımlar kapsamında sizin adınıza bir fidan bağışlanacaktır.

Doktora tez çalışması kapsamında gerçekleşen bir anket olduğu için verilen cevapların ciddi biçimde verilmesi gerekmektedir; bu çerçevede eğer gösterilen katılımda etik dışı bir eğilim tespit edilirse katılım geçersiz sayılacaktır. Geçiştirerek katılım, başkası adına anket doldurma veya geçersiz cevaplar verme durumu gibi etik dışı katılımlar tespit edildiği takdirde aracılığınızla elde edilen tüm katılımlar geçersiz sayılacaktır.

Mobil cihaz aracılığıyla gösterilen katılımlarda özellikle son bölümde cevaplanan bölümde seçenekler ekrana sığmadığı için katılımcıların ekranı kaydırmaları gerekmektedir. Mümkünse katılımcıları bilgisayar aracılığıyla anketi doldurmaya davet edelim. Mobil cihaz aracılığıyla katılım göstermek zorunda olanlara lütfen uyarıda bulunarak potansiyel hataların önüne geçelim.

Yukarıdaki şartları yerine getirerek 10 anketi tamamlayan öğrencilere Vize notuna ilave olarak 10 puan vereceğim.

Anketin Linki: Türkiye’de Twitter Kullanıcılarının Retweet Motivasyonları Üzerine

Ders Notları

1. Tanımsal İstatistik.

a) Histogram-Çubuk Grafiği (Sınıflar arasında karşılaştırma yapmak için kullanılır.), Pasta Grafikleri( Bütünün içindeki payı ifade etmek için kullanılır.), Çizgi Grafikleri (Zaman serilerinde kullanılır.), Ogiv Grafikleri (Kümülatif Frekanslar için ivmeyi gösterir.) Bu grafik türler ile ilgili örnekler için şu excel dosyasına bakınız

Ayrıca, çok güzel bir anlatımla hazırlanmış Veri Görselleştirme Kataloğunda yer alan onlarca grafiğin nasıl kullanıldığını inceleyiniz.

Ayrıca, Bir “Histogram” şeması verilerin devam eden ya da belirli zaman aralığındaki dağılımını göstermek için kullanılır. [Daha fazla oku]

b) Eğiklik Basıklık ile ilgili Örnekler.

c) standart sapma ile ilgili Örnekler.

2. Hipotez Testlerine Giriş.

Hipotez Testleri: t-testleri ile ilgili örnekler

3. ANOVA (Varyans Analizi)

Hipotez Testleri: ANOVA ve Nonparametrik testler ile ilgili örnekler

4. Ki-Kare ve Korelasyon Analizi.

Hipotez Testleri: Korelasyon Analizi ile ilgili örnekler

İstatistik Finali Örnek Sorular ve Çözümleri

Statistics Course Notes for Foreign Students

Örnek çapının (sample size) hesaplanması ile ilgili tablolar:

1. Research Methods for Business: A Skill Building Approach (4th Edition) 4th (fourth) Edition by Sekaran, Uma [2002]

2. Alternatif sample size tablosu

Ayrıca, istatistik ile ilgili mutlaka izlemeniz gereken videolar:

İstatistikle İlgili TEDTalk Videoları

Görebileceğiniz en iyi istatistikler

Hans Rosling’in diğer konuşmaları

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s