Research Methods in Social Sciences

M.Ü. İletişim Fakültesi 2. Sınıf Research Methods in Social Sciences Dersi

Course Notes in English

Examples: Converting a decision problem into a research problem
and
Questions to Be Addressed at the Various Stages of the Research Process

Reference: Churchill, G. A. (1995). Marketing Research, Methodological Foundations (6th Edition b.). Forth Worth, TX, USA: The Dryden Press.

Course Notes-1-2016

Course Notes-2-2016

Course Notes-3-2016

Data Collection methods course notes-4-2016

Türkçe Ders Notları

01-temel-kavramlar
02-araştırma-sorunu
03-nedensellik
04-kavramsallaştırma
05-ölçme
06-deneysel-yöntem
07-betimleme-yöntemi
08-içerik-analizi-alan-araştırması
09-örneklem-mantığı
10-çıkarımsal-istatistikler-I
11-çıkarımsal-istatistikler-II
12-non-parametrik-testler
13-hangi-araştırma-tasarımı-hangi-test
14-araştırma-raporu-kaynakça-intihal
Proje Yönetimi

A Research Example:

A Typical research published in Harvard Business Review on 27th Dec., 2016, done by Remi Trudel and colleagues: The Best Strategy for Paying Off Credit Card Debt.This research,  shows how “experimental design” can be conducted.

27 Aralık 2016’da Harvard Business Review dergisinde yayınlanan Remi Trudel ve arkadaşları tarafından yapılmış örnek bir araştırma: Kredi Kartı Borçlarını Ödemek İçin En İyi Strateji . Bu araştırma “deney tasarımı” çalışmasının nasıl yapılabileceğini gösteriyor.

Midterm Questions/Vize Soruları

Preparing Research Proposal/Araştırma Teklifi Hazırlanması

You will prepare your midterm homework on a subject matter to you. There is no limitation for the subject. But you should be careful about the research ethics. Midterm will be open-book exam. You can have a look at here for how to prepare the research proposal.

If you have questions about Research Methodology on your mind or methods seem confusing then have a look at Types of Research.

Vize çalışmanızı bir konu belirleyip hazırlayacaksınız. Konu seçiminde serbestsiniz ancak araştırma etiğine uymaya dikkat edin. Araştırma Teklifinin nasıl hazırlanacağına buradan bakabilirsiniz. Bu konuda Asistanımız Burak Polat’ın sizin için hazırladığı, Araştırma Teklifinin nasıl hazırlanacağını anlatan akıcı ve detaylı yazısını buradan okuyabilirsiniz.

Eğer Araştırma Yöntemleri konusunda aklınızda sorular varsa veya metotlar size karışık geliyorsa Araştırma Türlerine bakabilirsiniz.

Kaynak

Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S., Yıldırım, E. (2007). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yötemleri – SPSS Uygulamalı, 5. Baskı, Sakarya Yayncılık, Sakarya.

Örnek: 2016 Gazetecilik Bölümü Öğrencimiz Elif Akçay’ın Araştırma Önerisi (Example: Research Proposal of 2016 Journalism Dept. Student Elif Akcay)

Proje araştırma önerisi örnekleri (Tübitak-SOBAG)

Final Exam/Final Sınavı

Preparing your Research Report / Araştırma Raporunun hazırlanması

You are supposed to finish the research you have proposed in the midterm exam and present in an academic paper format. To prepare the Reference section of your paper, carefully consider the APA style guidelines. Your paper will be controlled by plagiarism detection software. If plagiarism detected your paper will get the lowest 5 points from final exam, which means you will fail. Otherwise, your paper will be evaluated against the 10 criteria listed below.

To understand more clearly the relation between parts of the report and the research you have been conducting, you can have a look at the the graphics prepared by our TA Burak Polat.

Vize sınavı için hazırladığınız araştırma teklifinde yapmayı planladığınız araştırmayı bitirip bir akademik makale formatında sunmanız beklenmektedir. Kaynakçayı hazırlarken kaynak gösterme kriterlerine dikkat ediniz. Çalışmanız intihal denetleme programı ile kontrol edilecektir. Eğer intihal söz konusu ise çalışmanıza, dersten başarısız olduğunuz anlamına gelen, final sınavında en düşük not olan 5 puan verilecektir. İntihal söz konusu değil ise yaptığınız çalışma aşağıdaki 10 kritere göre değerlendirilecektir.

Raporun bölümleri ile yaptığınız araştırmanın ilişkisini daha iyi anlamak için Asistanımız Burak Polat’ın hazırladığı şu grafiğe bakınız.

Örnek: 2016 Gazetecilik Bölümü Öğrencimiz Elif Akçay’ın Araştırma Final Raporu (Example: Final Research Report of 2016 Journalism Dept. Student Elif Akcay)

1. Significance of Themes (10 points)
Is this a topic that needs addressing? Is the area investigated by the paper: timely? important? in need of addressing because it has been neglected? intrinsically interesting? filling a gap in current knowledge? (The paper does not have to be all of these things to be significant; it is sufficient to measure it against one of these forms of significance.)
By addressing these themes, does this paper make a useful contribution? Is it itself significant?

2. Relevance of Themes (10 points)
Are these themes relevant to this publication? If not, is there a more appropriate place for publication?

3. Clarity of Thematic Focus (10 points)
Are the author’s themes clearly stated?
Does the paper follow through by addressing these themes, consistently and cogently?

4. Relationship to Literature (10 points)
Does the paper demonstrate an adequate understanding of the current literature in the field?
Does it connect with the literature in a way which might be useful to the development of our understanding in the area it addresses?

5. Research Design and Data (10 points)
Has the research, or equivalent intellectual work upon which the paper is based, been well designed?
Does the paper demonstrate adequate use of evidence, informational input or other intellectual raw materials in support of its case?

6. Data Analysis and Use of Data (10 points)
Has the interpretative potential of the data been adequately realised?
Has the data been used effectively to advance the themes that the paper sets out to address?

7. Use of Theory (10 points)
Does the paper use theory in meaningful way?
Does it develop or employ theoretical concepts in such a way as to make plausible generalisations?

8. Critical Qualities (10 points)
Does the paper demonstrate a critical self-awareness of the author’s own perspectives and interests?
Does it show awareness of the possibility of alternative or competing perspectives: such as other cultural, social, political, theoretical or intellectual perspectives?
Does it show an awareness of the practical implications of the ideas it is advancing?

9. Clarity of Conclusions (10 points)
Are the conclusions of the paper clearly stated?
Cohesiveness of paper: do the conclusions adequately tie together the other elements of the paper (such as theory, data and critical perspectives)?

10. Quality of Communication (10 points)
Does the paper clearly express its case, measured against the technical language of the field and the reading capacities of an academic, tertiary student and professional readership?

———————–buradan sonrasını dikkate almayın———————————————————–
xxxxx
İlgilendiğiniz bir konuda bir BİLİMSEL ARAŞTIRMA MAKALESİ bularak, bu makalenin:
1. (30 PUAN) Bulduğunuz bilimsel makalenin araştırılmasında hangi ÖRNEKLEME teknikleri kullanılmıştır, sebebiyle birlikte açıklayınız.
2. (30 PUAN)) Bulduğunuz bilimsel makalede hangi NİTEL veya NİCEL araştırma yöntem ve teknikleri kullanılmıştır, sebebiyle birlikte açıklayınız.
3. (30 PUAN) Bulduğunuz bu makalenin ÖZETİNİ, 3 paragraf halinde 100 kelimeyi geçmeyecek şekilde yazınız.
4. (10 PUAN) Cevaplarınızın en sonunda bulduğunuz makalenin künyesini şu formatta belirtiniz. Makalenin yazarı, yılı, adı, yayınlandığı dergi/kitap, varsa internet adresi.
Makale Künyesi örnekleri için buraya bakınız. d), g) ve h) maddelerindeki örnekler makaleler için referans verilmesi ile ilgilidir.

NOT: Bu soruların cevapları bulduğunuz makalede yazarlar tarafından zaten cevaplanmıştır. Sizin yapacağınız şey makalede bunları bularak ortaya çıkarmak olacaktır. Cevaplanmamışsa makalenin eksiklikleri var veya NİTEL VEYA NİCEL bir araştırma yapılmamış demektir. Bu durumda daha uygun bir bilimsel araştırma makalesi bulmanız gerekir. Sınavda kitap ve notlar açık olacak. Cevaplarınızı iki sayfayı (tek kağıt) geçmeyecek şekilde hazırlayacaksınız.

Dersteki örnek konumuzla ilgili bir haber

İngilizce ders içeriği
Türkçe ders dçeriği

Advertisements

437 thoughts on “Research Methods in Social Sciences

 1. Hocam konumu Televizyonlarda Yer Alan Çizgi Filmlerin Çocuklar
  Üzerindeki Etkileri: Pokémon ve Caillou Örneği olarak depiştirmek istiyorum

 2. The effect of smoking on increasing heart attack cases in our society.
  (Toplumumuzda artan kalp krizi vakalarında sigaranın etkisi.)
  Burak Çiçek
  145115085

 3. How does basketball culture in Turkey effects ticket sales? Apologies for the late notification.

 4. Eğitsel bilgisayar oyunlarının çocuk eğitim ve öğretimi üzerindeki etkisi
  Baver Sırnaç, 145115093

 5. İbadethanelerde ne kadar vakit geçiriyoruz? Daha fazla ibadethaneye ihtiyaç var mı? yok mu?
  Kaan ADINIR
  145115037

 6. alcohol, cigarette consumption and reasons of university students
  Muhammet Salih Attar
  145115003

 7. Türkiye’de 10 yıl öncesine nazaran 5-15 yaş arası çocukların oyun oynama alışkanlıklarında görülen değişiklikler
  Zehra ERDİN/145115050

  • level of satisfaction from the part of university student
   başlığı sanırım daha doğru olacak
   145115099

 8. invented tradition and historical tv series of TRT
  Tenzile Balıkçıoğlu- 145116025

 9. CİNSİYETLERE GÖRE ŞİDDET OLARAK KABUL EDİLEN
  ETKENLERİN BELİRLENMESİ VE EŞ/FLÖRT ŞİDDETİ İLE
  İLİŞKİLENDİRİLMESİ

  145115103

 10. Tiyatronun Toplumlar Üzerindeki Etkisi
  Muzaffer Keller / 145114077

  (Hocam önceden gönderdiğimi sanmıştım beklemede gözüküyor hala. Sanırım bir yanlışlık var)

 11. Türkiye’de yabancı dil öğretiminde yöntemsel sorunlar. Burçin Sovukpınar – 145113072

 12. Hocam konuma ekleme yapmak istiyorum.

  The place of pharmaceutical industry in the world economic system and the influences to humanity

  Muhammet Yazıcı / 145115065

 13. İnsanların organ bağışı karşısındaki tutumları
  Hatice Kübra Gülcemal
  145114098

 14. Otosansürün Gazeteciye Etkisi: Gazeteciler ile yapılacak bir anket çalışması

  Deniz İhsan TAŞDELEN
  Gazetecilik Bölümü
  145113006

 15. The habit of going to the movie theatre for watching movies in Turkish society after the internet reached masses. Do they go to movie theatre for movies or choose other ways and why?

  Atakan Göktepe
  145115505

 16. hocam küçük bir değişiklik daha yapıyorum kusura bakmayın lütfen. Türkiye’de 80’ler Sonrası Feminist Hareketin Durumu
  Zehra Diler DİZAR
  Gazetecilik/ 145114084

 17. Türkiye’de artan ihbarcılığın akademi üzerindeki etkisi
  Emergence of informers in Turkey and its effects on academia
  Canan Pehlivanoğlu
  145114045

 18. Türkiye’de akraba evlilikleri ve tıbbi sonuçları (doğan çocuklar üzerinde)
  Consanguineous marriages in Turkey and its medical effects
  Ezgi Şerife Aktaş/145114072

 19. Umut Arslan 145114050
  Coğrafya öğretmen adaylarının “Coğrafya” kavramına ilişkin algılarının metaforlar yardımıyla açıklanması

 20. Emergence of informers in Turkey and the highly polarised and paronoid society they thrive in
  Canan Pehlivanoğlu / 145114045

  • Hocam seçtiğim konuyu biraz daha spesifiklestirmek istiyorum.
   ” The effects of Turkish Jewish lobbying on Turkish foreign policy ”

   Muhammet Enes Esenkaya / 145113018

 21. Türkiye’de ebeveynlerin eğitim durumu ve aile içi şiddet arasındaki bağ
  İlker ÖZER – 145115042

   • Konunun genel bir başlık olduğunu fark ettim. ”Ülkemizde yaşanan depremlerin ekonomi üzerine etkileri” başlığını daha uygun gördüm. Taslak metnimi bu doğrultuda hazırladım ve sınavın da yarın olduğu göz önünde bulundurulursa başka bir konuda taslak hazırlamamın mümkün olmadığını belirtmek isterim. Uygun görürseniz teslim ederim. Teşekkürler.

 22. 0-6 Yaş Grubu Çocuğu Olan Çalışan Annelerin Çocuk Bakımı İle İlgili Karşılaştıkları Sorunların ve Sorun Çözme Yaklaşımlarının İncelenmesi – İlker Günaydın 145114008

 23. ‘Cocukların kitap okuma alışkanlığını etkileyen faktörler’
  Sevda Magdalena Toraman- 145114016

 24. Üniversite öğrencilerinin meslek seçimini etkileyen faktörler
  Burcu Demiralay 145112057

 25. Coverage of syrian migrants issue in western media
  Muhammet Oğuz Han Şimşek 145113086

 26. Yiyecek ve içecek reklamlarında kullanılan renklerin insan psikolojisi üzerine etkisi.
  Şule Gülmez – 145113855

 27. sinemanın toplum hayatındaki yeri ve önemi / the place and importance of cinema in social life
  Özge Uçmak 145115854

 28. 2000’li Yıllardan Günümüze Türkiye’de “Gazeteciliğin” Geleceği

  Kaan Dertürk – 145114023

 29. Reasons of increase of pornography in television and cinema?

  Abdulhalim TÜRKOĞLU
  145114857

 30. Increase of tabloid discourse in newspapers in Turkey and reasons of that.
  Şükrü Çolak /145113856

 31. Dünyadaki tek yönlü enformasyon akışının üçüncü dünya ülkeleri üzerindeki etkisi

  Hamza Çiftci
  145113035

 32. The Effecets of National Television Serials on the Role Modelling Behaviors of Youngesters Esra YÜCEL 145113009

 33. Türkiyede çalışan kadın nüfusun ekonomi üzerindeki etkileri

  Gülser Yiğit 145113034

 34. Erken yaşta evlendirilen çocukların psikolojik ve biyolojik sorunları
  Gamze Aras/145113077

 35. “Russian students in Turkey and the effects of Russian-Turkish strained relations on them”
  Abdulaazam Kebedov 145112929

 36. sezaryen yöntemi ile gerçekleştirilen doğumların, çocukların gelişimi üzerindeki etkisi

 37. Burak AYDİN
  145113067
  ‘ İstanbul’da artan inşaatların çevreye ve vatandaşlara etkileri .’

 38. ”Türkiye’de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerdeki sosyal ve kültürel değişimler”
  BERNA MUSLİ / 145112925

 39. The most common difficulties foreigner students in Istanbul are facing everyday. Maria Tarielashvili/145113921

 40. Türkiye’de İnternet kullanımının yaygınlaşmasının boşanma oranları üzerindeki etkileri
  Ayşe Sanem Çınar / 145114078

 41. “The Representation of Women and The Struggle for Gender Equality in Turkey’s Political History”
  Elif Konaç / 145113011

 42. Gençlerin, gezi direnişine katılım motivasyonunu etkileyen/tetikleyen faktörler

  Yasemin Yıldırım
  145113801

 43. Üniversitelerde akademik personele yönelik mobbing süreci
  Beyza Sarıbaş – 145113064

 44. “Yeni nesil internet haberciliğinde kadına yönelik cinsiyetçi söylev”
  Başak Karataş/ 145113096

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s