Yüksek Lisans

Başlangıç için Okumanızı Önerdiğim İletişim ve Bilişim ile İlgili Kitaplar

– Cem S. Sütcü, Çiğdem Aytekin, Elektronik Ticaretten Sosyal Ticarete Dönüşüm Sürecinde Ölçümleme, Derin Yayınları, İstanbul, 2013.
– Massimo Baldini, İletişim Tarihi, Çev. Gül Batuş, Avcıol Basım Yayın, İstanbul, 2000.
– Armand Mattelart, Bilgi Toplumunun Tarihi, İletişim Yayınları, 2004.
– Armand Mattelart, İletişimin Dünyasallaşması, İletişim Yayınları, 2001.
– Armand Mattelart, İletişim Kuramları Tarihi, İletişim Yayınları, 1998.
– Haluk Geray, İletişim ve Teknoloji, Ütopya Yayınevi,Ankara, 2003.
– Ümit Atabek, İletişim ve Teknoloji, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2001.
– Cem S. Sütcü, Erhan Akyazı, Yayıncılığın Değişen Yüzü, Der Yayınları İstanbul, 2005.
– Paul Virilio, Enformasyon Bombası, Metis Yayınları, İstanbul, 2003.
– Marshall McLuhan, Gutenberg Galaksisi, YapıKredi Yayınları, İstanbul, 1999.
– İletişim Modelleri, Çev. Mehmet Küçükkurt, İmaj Yayınları, Ankara, 1993.
– Metin Işık, Dünya ve Türkiye Bağlamında Kitle İletişim Sistemleri,Eğitim Kitabevi, Konya, 2002.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s