İnternet ve Sosyal Medya Araştırmaları

Sosyal Medya Kullanım Anketi

İnternet Araştırması Nedir?

İnternet, sosyal bir fenomen, bir araç ve ayrıca bir araştırma alanıdır. İnternetin araştırma projesinde oynadığı role veya araştırmacının onu nasıl kavramsallaştırdığına bağlı olarak, farklı epistemolojik, lojistik ve etik düşünceler ortaya çıkacaktır.

“İnternet” terimi başlangıçta bilginin merkezi olmayan bir şekilde iletilmesini mümkün kılan bir bilgisayar ağını tanımladı. Şimdi, bu terim sayısız teknoloji, cihaz, kapasite, kullanım ve sosyal alanlar için bir şemsiye görevi görüyor. Bu teknolojiler içinde birçok etik ve metodolojik sorun ortaya çıkmakta ve internet araştırmaları yeni etik değerlendirme ve düşünce modellerini gerektirmektedir.

İnternet tarafından mümkün kılınan etkileşim türleri ve bilgi aktarımı çok çeşitlendiğinden, araştırmacılar kavramı bireysel çalışmalarda daha dar tanımlamayı gerekli buluyorlar.

Bu, internet hakkında ve internet üzerinde yapılan çalışmaların tüm akademik disiplinlere yayılmasıyla daha da karmaşıklaşan bir durumdur.

İnternet araştırması şu sorgulamaları kapsar:

(a) Veri veya bilgi toplamak için, örneğin çevrimiçi görüşmeler, anketler, arşivleme veya otomatik veri kazıma araçları yoluyla internetten faydalanmak;

(b) İnsanların interneti nasıl kullandıklarını ve onlara eriştiklerini, örneğin etkinlikleri toplayıp gözlemleyerek veya sosyal ağ sitelerine, listeler, web siteleri, bloglar, oyunlar, sanal dünyalar veya diğer çevrimiçi ortamlar veya bağlamlara katılarak incelemek;

(c) İnternet yoluyla ulaşılabilen veri kümelerinin, veri bankalarının ve / veya veri depolarının veri işleme, analiz veya depolanmasından yararlanmak veya bunları kullanmak.

(d) Yazılım, kod ve internet teknolojilerini incelemek.

(e) Sistemlerin, arayüzlerin, sayfaların ve elemanların tasarımını veya yapılarını incelemek.

(f) Web ve / veya internet destekli resimler, yazılar ve medya formlarını incelemek için görsel ve metinsel analiz, göstergebilimsel analiz, içerik analizi veya diğer analiz yöntemlerini kullanmak.

(g) Hükümetler, endüstriler, şirketler ve askeri güçler tarafından internetin büyük ölçekli üretim, kullanım ve düzenlemesini incelemek.

İnternet araştırması makineye özgü veya ona bağımlı değildir ve aynı zamanda akıllı cihazların ve artan mobilitenin internet etkinlikleri üzerindeki etkisini kabul etmek gerekir. Bu bağlamlarla ilgili tanımların ve deneyimlerin geniş ölçüde değiştiğine dikkat etmek önemlidir. Teknolojik yakınsama, birçok bağlam ve kategoriyi gelişen ve bazen şaşırtıcı şekillerde çöküntüye uğratıyor. İnternet, aktif olarak girip erişip erişmediğimize bakmadan, sanayileşmiş ve gelişen kültürlerde günlük hayata aracılık eder. Bu nedenle, internet araştırması en geniş anlamıyla düşünülmelidir.

Association of Internet Researchers’in bu yazısının tamamına şu adresten ulaşabilirsiniz. Ayrıca, şuraya da bakınız.

Where to get Twitter data for academic research (Akademik çalışmalar için Twitter verisini nereden bulursunuz?)
Written by Justin Littman, sfm@gwu.edu, @justin_littman

İNTERNET ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ


1. Temel arama (Google search (googling)) ve Özelleşmiş Arama (örneğin; Google akademik ve Google dataset search (https://toolbox.google.com/datasetsearch)
1.1. İlgi grupları, forumlar
1.2. Arama portalları (akakce.com, epey.com)
2. Çevrimiçi Anket Yöntemi
3. Netnografi
4. Web İçerik Analizi
4.1. Veri Madenciliği
4.2. Web KPI ve Analitikler (Google Analytics), SEO

İNTERNET VE SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS ARAŞTIRMA KONULARI

1. Atlas.ti programı
2. Nvivo programı
3. Maxqda programı
4. Anket programı: surveymonkey.com
5. Anket programı: nebu.com
6. Anket programı: cvent.com
7. Anket programı: surveey.com
8. Anket programı: surveybuilder.info
9. Dijital pazarlama araçları: Ahrefs
10. Dijital pazarlama araçları : Crazyegg
11. Dijital pazarlama araçları : Agorapulse
12. Dijital pazarlama araçları : Buzzsumo
13. Dijital pazarlama araçları : Web engage
14. Dijital pazarlama araçları : Ubersuggest
15. Dijital pazarlama araçları : Madmimi ve Aweber
16. Twitter ölçümleme: Twitrratr, Retweetrank, BackTweets,
17. Twitter ölçümleme: Favstar.fm, TweetReach, DoesFollow

1. Araştırmanın Amacı ve Metodolojisi

Dersimizde yapacağımız sosyal medya araştırmamızın hareket noktası, LSE’den Charlie Beckett’in blogunda Newsmaking in the Twittersphere başlığıyla bahsettiği, Marco Toledo Bastos ve Gabriela Zago’nun yaptığı Tweeting News Articles: Readership and News Sections in Europe and the Americas isimli araştırmadır. Amacımız, Türkiyedeki ulusal gazeteler üzerinde benzer bir araştırma yapmak ve Twitter özelinde gazetelerideki haberlerin yayılımını incelemektir.

Dersimizde araştırmanın metodolojisinin nasıl olacağını belirlerken tahtada yaptığım açıklamalara buradan ve bu dosyadan ulaşabiliirsiniz. Verileri kaydetmek için kullanacağımız veri toplama formunu excel dosya formatında buradan ulaşabilirsiniz.

2. Konusunu sizin belirleyeceğiniz İçerik Analizi Çalışması

3-5 adet #hashtag (anahtar kelimeler)
Maksimum 200 mesaj
incelenecek
Aranacak Sorular:
1. Anahtar kelimelerin geçtiği Toplam mesaj sayısı?
2. Bu anahtar kelimeler ile kaç kişi mesaj atmış?
3. Bunların ne kadarı spam (konuyla alakasız)?
4. En çok konuşulan konu?
5. En çok Kimler (hangi hesaplar) konuşuyor?
6. En çok ne(ler) hakkında hangi paylaşımlarda bulunuyor(lar)?
7. Etkileşim oranı (mesajın etkisi) nedir?
8. Mesajın duygu yükü (pozitif, negatif, nötr)

Araştırmanın yapılacağı ortamlar:
Twitter
Youtube
İnstagram
Facebook hesapları / sayfaları

Sosyal medya platformlarında yapılan ölçümlemeler

Sosyal medyada veri toplama ve analizi

Örnek Çalışma-1
Örnek Çalışma-2
Örnek Çalışma-3

3. Gazetecilerin sosyal medya hakkındaki düşünceleri

Gazeteciler için yeni ve etkileşimli sosyal araçları kullanma olanağı sunan sosyal medya aynı zamanda çeşitli zorlukları da beraberinde getirmiş bulunuyor. Sosyal medya ortamı şüphesiz ki gazeteciliğin geleceğinde önemli rol oynayacak. Bu ödevde, sizler müstakbel gazeteciler olarak, Türkiye’deki gazetecilerle bu konuda bir röportaj gerçekleştireceksiniz. Sizin seçeceğiniz ünlü/tanınmış bir gazeteci ile görüşüp sosyal medya ile ilgili ne düşündüğünü aşağıdaki soruları sorarak öğrenmeye çalışacağız.

Sorular:
a) Bir gazeteci olarak sosyal medya platformlarını nasıl görüyorsunuz? Sizin için sosyal medya ne anlama geliyor?
b) Sizce bir gazeteci sosyal medya araçlarını haber toplama sürecine en iyi şekilde nasıl katabilir?
c) Sizce sosyal medya platformları güvenilebilir haber kaynağı olarak görülebilir mi?
d) Sizce sosyal medya aracılığı ile toplanan enformasyon için hangi etik standartlar uygulanmalı?
e) Sizce bir gazetecinin bir sosyal medya kullanıcısı olarak takınacağı rol ne olmalıdır? Sosyal medyada hangi kişisel görüşlerini paylaşmalı veya paylaşmamalıdır?

Bu sosyal medya konusu çerçevesinde siz de bu sorulara ek başka sorular sorabilirsiniz. Bu ödevde ikişer kişilik gruplar halinde çalışılacak. Röportajların ses kayıtları ve transkripsiyonları yapılacak. Görüşülen ünlü/tanınmış gazeteci ile bir fotoğraf çektirilecek 🙂 Sonra bu röportajları derleyip bir kitap haline getireceğiz. Görüşebileceğiniz gazetecilerin listesine http://www.yazaroku.com/, http://www.gazeteoku.com/tum-yazarlar.html ve benzeri internet adreslerinden bulaşabilirsiniz. Hangi gazeteci ile görüşeceğinizi bana önceden bildirmeniz gerekmektedir. Aksi taktirde başka gruplarla çakışmalar olabilir.

2 thoughts on “İnternet ve Sosyal Medya Araştırmaları

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s